representatieve democratie

Boekreview: Welke democratie?

door GB 10/03/2017
Thumbnail image for Boekreview: Welke democratie?

De Nederlandse rechtsorde wordt regelmatig als één groot complot ontmaskerd. Hoe absurd die conclusie ook klinkt, de achterliggende redenering is doorgaans nog niet zo gemakkelijk gedemonteerd. Zo ook het boekje Welke democratie van Jan Storm. Storm verdeelt zijn publiek in drie groepen. Met ‘ons’ bedoelt hij de gewone burgers die zuchten onder ‘de voogdij van […]

5 reacties Lees verder →

Boekreview: Verkiezingen of loterij?

door PWdH 12/03/2014
Thumbnail image for Boekreview: Verkiezingen of loterij?

Het kan niemand zijn ontgaan dat ze er weer aankomen: verkiezingen. Dit keer voor de gemeenteraden. De precieze inhoudelijke inzet van die verkiezingen is minder duidelijk. Afgezien dan van de vraag of her en der wel of niet het gedroomde cultuurpaleis of de snelle ringweg moet worden opgetrokken. Het grootste overkoepelende strijdpunt is a-politiek: de opkomst. Daar is bovendien iedereen […]

1 reactie Lees verder →

Boetes voor UKIP’s Europarlementariërs II

door MD 14/12/2010

In maart van dit jaar kreeg de fractievoorzitter van de UK Independence Party (UKIP) een boete voor het beledigen van Van Rompuy. Destijds was ik al verbaasd over de, kennelijk bestaande, bevoegdheid van het Europees Parlement om boetes op te leggen aan zijn leden voor wat zij tijdens de vergadering hebben gezegd. Nu opnieuw een […]

5 reacties Lees verder →

Het democratisch gehalte van het Europees privaatrecht

door PWdH 12/05/2010
Thumbnail image for Het democratisch gehalte van het Europees privaatrecht

Niet alleen in de politieke constructie van de EU gaapt een democratisch gat, ook de constructie van het Draft Common Frame of Reference (DCFR) – het indrukwekkend academisch project ter codificatie van Europees privaatrecht – ontbeert democratische legitimering. Dat wordt althans met enige regelmaat betoogd. Anders dan het nationaal privaatrecht, dat wordt ontwikkeld door wetgever […]

1 reactie Lees verder →

Ankersmit: Alleen Nationale Vergadering kan democratie nog redden

door PWdH 18/04/2010

Volgens inmiddels emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis Frank Ankersmit is Nederland geen democratie maar een electieve aristocratie (‘verkozen aristocratie’?). Trouw/Letter & Geest publiceerde gisteren de verkorte versie van zijn afscheidsrede, die ik helaas niet online heb kunnen vinden. In het voetspoor van Rousseau constateert Ankersmit dat we onszelf en ‘de burger’ bedriegen door onze […]

12 reacties Lees verder →

Constitutionele toetsing revisited: The World According to Kumm

door JU 24/11/2009

In een recent artikel betoogt de Duitse New Yorker Mattias Kumm dat rechterlijke toetsing van de vraag of (formele) wetgeving wel proportioneel is, in essentie een Socratische activiteit is die bijdraagt tot een hogere kwaliteit van wetgeving. Kumm reageert daarmee op kritische betogen van sceptici omtrent constitutionele toetsing zoals rechtsfilosoof Jeremy Waldron en politicoloog Bellamy. […]

Lees verder →

Lokaal referendum

door GB 01/08/2009

Je hebt in Nederland een Netherlands Institute for City Innovation Studies, afgekort: Nicis. Binnen het Nicis heb je het Nicis College voor Stedelijke Innovatie, afgekort: CSI. Binnen het CSI vormen zich dan werkgroepen, zoals de werkgroep stedelijk burgerschap. Afkorting vermoedelijk: WSB. Welnu, de WSB heeft een gelikt advies voorbereid over het lokale referendum en organiseert […]

Lees verder →