rol van de rechter

Valt er nog iets te kiezen?

door RdG 20/11/2013
Thumbnail image for Valt er nog iets te kiezen?

De inzet van de kantonrechter wordt in Nederland gekoesterd en is in juli 2011 verder uitgebreid. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kan men relatief eenvoudige geschillen op het gebied van arbeid, huur, consumentenkoop en vorderingen tot 25.000 euro aan de kantonrechter voorleggen. Hier ligt een mooie taak voor verzekeraars om burgers en bedrijven tegen […]

3 reacties Lees verder →

De rechter als tijdreizende klusjesman

door FTG 05/09/2013
Thumbnail image for De rechter als tijdreizende klusjesman

De rechtsgeleerdheid kent een aantal mooie oude adagia, zoals: “moeder maakt geen bastaard”, “niemand  is tot het onmogelijke gehouden”, of “als het regent in mei, is april voorbij”. Het mooiste vind ik echter het adagium: “regels met terugwerkende kracht werken alleen voor de toekomst”. Dat klinkt alsof voor toepassing van deze regel tijdreizen geboden is. […]

3 reacties Lees verder →

Vliegen tussen Scylla en Charybdis

door RdG 22/11/2012
Thumbnail image for Vliegen tussen Scylla en Charybdis

Op 23 oktober bevestigde het Hof van Justitie opnieuw dat passagiers recht hebben op compensatie bij landurige vertraging van hun vlucht. Dit had het Hof eerder beslist in zijn “Sturgeon”-uitspraak van 19 november 2009. Op dat arrest kwam veel kritiek: het Hof zou z’n boekje te buiten zijn gegaan. In deze bijdrage bespreek ik eerst hoe […]

1 reactie Lees verder →

Tijdsdruk en routine zijn aanwinsten voor de rechtspraak

door IvorenToga 04/09/2012
Thumbnail image for Tijdsdruk en routine zijn aanwinsten voor de rechtspraak

Dat er in het strafrechtelijk raadkamerproces vele psychologische determinanten min of meer verscholen een rol spelen, zal geen rechter betwisten. Dat deze samenhangen met min of meer sterkere emoties, neurobiologische processen, groepsverbanden, onderlinge verhoudingen binnen een groepsproces, zal ook niemand verbazen. Waar mensen samenleven en samenwerken doen zich niet altijd inzichtelijke processen voor. Het recent […]

1 reactie Lees verder →

Vooruitlopen op wetgeving, maar vooral niet te snel

door GB 23/02/2012
Thumbnail image for Vooruitlopen op wetgeving, maar vooral niet te snel

Van de Rechtbank Amsterdam wordt nog wel eens gezegd dat deze liberaal en eigenzinnig is, en het niet al te nauw neemt met het geldende recht. Dat zou blijken uit de opstelling van deze rechtbank in bijvoorbeeld krakerszaken, arbeidsrechtelijke conflicten, straatverboden en beroepszaken van vreemdelingen (zie over deze stelling onder meer het boek Amsterdamse zaken […]

3 reacties Lees verder →

De verjaring voorbij

door RdG 20/09/2011

Terwijl oorlogsmisdadiger Ratko Mladic nog maar net overgebracht was naar Scheveningen, werden toehoorders in het Haagse Paleis van Justitie geconfronteerd met een drama dat net zo goed in Bosnië had kunnen zijn voorgevallen. Aan de orde was echter een wat verder verleden: 9 december 1947, Rawagedeh, Indonesie. De feiten zijn inmiddels bekend. Op die dag is […]

1 reactie Lees verder →

Je kan Buruma wel uit de PvdA halen, maar de PvdA niet uit Buruma

door SvdL 01/09/2011
Thumbnail image for Je kan Buruma wel uit de PvdA halen, maar de PvdA niet uit Buruma

Ik ben twee keer gastdocent Politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden geweest. Tweemaal gaf ik Inleiding politicologie (voor intimi: Marsh & Stoker, brrrr) aan eerste jaars studenten. Een pittig vak over epistemologie en ontologie, over nieuw en klassiek institutionalisme, over feminisme en de relatieve genderidentiteit. Enfin: voor frisse VWO’ers met een dosis geschiedenis (veelal Wereld Oorlog […]

3 reacties Lees verder →

Baudet continued

door PWdH 03/07/2011

Je kunt van hem zeggen wat je wilt, maar hij durft wel. Thierry Baudet wist zijn kwintetgenoten Wilhelmina Thomassen en Ernst Hirsch Ballin even in de verdediging te drukken met een ouwe truc: u gaat toch niet ontkennen dat er een probleem is met de legitimiteit van het Hof in Straatsburg. Om al ontkennend het vinden […]

3 reacties Lees verder →

Ernst Hirsch Ballin vs. ‘Hofbashers’ II

door RdG 08/02/2011

In het opgelaaide debat over rechtsstaat, democratie en mensenrechten hoeven we voor de mening van oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin niet meer te verwijzen naar oude toespraken. Hij heeft zich als ambteloos burger nu ook uitgesproken in het NJB. Nadat Hirsch Ballin kort heeft besproken wat verstaan kan worden onder “de rechtsstaat” wijdt hij […]

Lees verder →

Rechtspraak schiet in collectieve kramp

door SvdL 18/01/2011

De verdachte is Tweede Kamerlid en ja, er is een debat over de vrijheid van meningsuiting. Inderdaad: het OM wilde niet vervolgen en de media-aandacht zou groot zijn. Allemaal waar – maar dat rechtvaardigt nog niet de collectieve kramp waar de rechtspraak in een zelf-evaluatie over het proces-Wilders nu in schiet. Op 2 oktober 1951 zond […]

Lees verder →