Rousseau

Ankersmit: Alleen Nationale Vergadering kan democratie nog redden

door PWdH 18/04/2010

Volgens inmiddels emeritus hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis Frank Ankersmit is Nederland geen democratie maar een electieve aristocratie (‘verkozen aristocratie’?). Trouw/Letter & Geest publiceerde gisteren de verkorte versie van zijn afscheidsrede, die ik helaas niet online heb kunnen vinden. In het voetspoor van Rousseau constateert Ankersmit dat we onszelf en ‘de burger’ bedriegen door onze […]

12 reacties Lees verder →

Democratie en dictatuur

door PWdH 13/03/2009

Het is bekend: in tijden van crisis neemt de roep om de sterke man toe. Dat roept de vraag op naar het verband tussen democratie en dictatuur. Die blijken verrassend nauw verbonden. Zo werd eerder al opgemerkt dat wie de bakermat van de parlementaire democratie onderzoekt absolute macht vindt. Nieuw voor mij was dat in […]

Lees verder →

De beïnvloedbaarheid van de kiezer

door JAdB 14/12/2007

Rousseau schreef in zijn Du contrat social dat idealiter algemene regels worden gesteld door de volksvergadering. De regering voert deze dan uit. De inhoud van deze regels kan worden bepaald doordat de volksvergadering, een orgaan waar alle burgers deel van uitmaken, de algemene wil vindt. De algemene wil kan alleen gevonden worden wanneer burgers tijdens […]

5 reacties Lees verder →