schadevergoeding

Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

door JAdB 19/02/2015
Thumbnail image for Haaksbergen: ontvankelijkheid, causaliteit en relativiteit

Het monstertruckdrama in Haaksbergen kent een uniek juridisch vervolg. Dat (de nabestaanden van) de slachtoffers hun schade vergoed willen zien ligt voor de hand. Evenzeer ligt het voor de hand dat daarbij de pijlen op de gemeente worden gericht. Voor het succesvol aansprakelijk kunnen stellen van de gemeente dient echter wel een onrechtmatig handelen aanwijsbaar […]

1 reactie Lees verder →

Brandweerkosten

door JAdB 09/02/2011

In de categorie: hoe was het ook alweer? Zojuist verscheen het bericht dat de heer Van der Velden, voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, van plan is de schade als gevolg van de brand bij ChemiePack te verhalen – ik vermoed op ChemiePack. De kansen van dit schadeverhaal schat ik op voorhand niet hoog […]

7 reacties Lees verder →

Aansprakelijkheid na fout Bibob-advies

door AT 16/03/2010

Bestuursorganen die zich baseren op foute adviezen kunnen eigenlijk alleen maar foute besluiten nemen. Toen het Landelijk Bureau Bibob de burgemeester van Groningen adviseerde dat ernstig gevaar bestond dat een vergunninghouder zijn vergunning voor de exploitatie van een aantal prostitutiepanden zou misbruiken voor het verrichten van criminele activiteiten, trok burgemeester Wallage de vergunning in. Dit […]

1 reactie Lees verder →