Splitsingswet

Splitsingswet in ferme taal herbevestigd

door GB 09/12/2010

Afgelopen zomer zette het Gerechtshof Den Haag een Europese streep door de verplichte splitsing van energiebedrijven in een stroomleverend deel en een kabeltrekkend deel. Een dergelijke verplichting mag alleen als sprake is van een dwingend algemeen belang, en dat was volgens het hof niet aan de orde. De politiek was duidelijk niet gecharmeerd van deze […]

1 reactie Lees verder →

Van der Hoeven probeert Splitsingswet nog te redden

door GB 14/07/2010

Op EZ hebben ze het tegenwoordig maar druk met dat Europese recht. Als de Staten-Generaal het dreigt te schenden grijpt Van der Hoeven in. Als de rechter echter vindt dat het al geschonden is, dan ook. Eerst de kwestie van de Staten-Generaal. Bedrijven mogen naar Europees Recht geen concurrentieafspraken maken, behalve als het om zogenaamde […]

2 reacties Lees verder →

Onsplitsbare energie

door GB 23/06/2010

Het komt niet vaak voor dat een rechter zich in het serieuze politieke mijnenveld begeeft. Zo af en toe springt er een lagere rechter uit de rij die opeens een vreemde staat failliet verklaart, maar dergelijke fratsen worden in hoger beroep of in cassatie dan wel weer gesmoord. Als een gerechtshof echter zelf een politieke […]

1 reactie Lees verder →