Statuut

Concordantie heeft ook nadelen

door DJE 11/11/2019
Thumbnail image for Concordantie heeft ook nadelen

Het Statuut van het Koninkrijk regelt de verhoudingen tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In het Statuut staat dat er wordt gestreefd naar concordantie op de belangrijkste rechtsterreinen, zoals het privaatrecht en het strafrecht. Eenvoudiger gezegd betekent dit dat de rechtsarrangementen in de vier landen zo veel mogelijk op elkaar moeten lijken. […]

Lees verder →

Nederland dekoloniseerde nooit echt

door DJE 28/02/2017
Thumbnail image for Nederland dekoloniseerde nooit echt

Op 16 februari 2017 promoveerde Ryϛond Santos do Nascimento aan de Universiteit van Aruba, na eerder (16 december 2016) op hetzelfde geschrift te zijn gepromoveerd in Groningen. Het resultaat van dit ‘double doctorate’ is een kloek en opmerkelijk boek over de grondslagen van het Koninkrijk der Nederlanden. De auteur verdedigt de stelling dat het Statuut […]

Lees verder →

Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

door MN 23/12/2011
Thumbnail image for Conclusies van de eerste koninkrijksconferentie

Op 14 december 2011 vond in Den Haag de eerste Koninkrijksconferentie plaats. De conferentie vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn ter gelegenheid van de herstructurering van het koninkrijk per 10 oktober 2010. Tijdens de conferentie zijn enkele conclusies getrokken. Ik noem de opvallendste: De vrije speelruimte van de landen om een eigen buitenlands […]

Lees verder →

Donner slijpt de messen

door MN 17/10/2011
Thumbnail image for Donner slijpt de messen

Het SP-kamerlid Van Raak heeft geheime stukken van een man in een lange regenjas gekregen en probeerde tevergeefs premier Rutte daarom te laten bedelen. Het ging om aantekeningen die de Curaçaose Gevolmachtigde Minister Osepa had gemaakt tijdens de rijksministerraad van 4 oktober jongstleden. Tijdens die vergadering is gesproken over de ruzie tussen de president van de […]

2 reacties Lees verder →

De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

door MN 01/09/2011
Thumbnail image for De Koning uit de regering en de SP uit de NRC

De Johan Cruijff-schaal mag dan naar de sociaal-democraten zijn gegaan, de PVV is als eerste met min of meer voldragen plannen gekomen om de Koning uit de regering te halen. Inmiddels zijn de wetsvoorstellen raadpleegbaar op de site van de Tweede Kamer. Meervoud, inderdaad: de PVV’ers konden wel eens trouwe lezers van dit blog zijn, […]

18 reacties Lees verder →

Beren op de koninklijke weg

door MN 21/04/2011
Thumbnail image for Beren op de koninklijke weg

Dat het tussen de PVV en de koningin niet lekker zit, is al langer bekend. Wilders ergert zich aan de koninklijke Eurofilie, de kersttoespraken en strafrondes in de formatie. Bij het debat over de regeringsverklaring in oktober 2010 werd duidelijk dat in de onderhandelingen over het gedoogakkoord gesproken is over de PVV-wens om de koning uit […]

3 reacties Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome steeds dichterbij

door MN 15/04/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome steeds dichterbij

Een belangrijke hobbel voor de hervorming van de Antillen is genomen: de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de benodigde (consensus)rijkswetten, waaronder de rijkswet tot wijziging van het Statuut. De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen was op woensdag 14 april, de stemming op donderdag 15 april. Om het feestelijke karakter van dit evenement luister bij […]

1 reactie Lees verder →

Goed, beter, BESt?

door LD 10/03/2010

Gisteren stemde de Tweede Kamer over een heel pakket wetsvoorstellen dat ervoor moet zorgen dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de ‘BES-eilanden’) vanaf 10 oktober 2010 kunnen gaan functioneren als ‘bijzondere gemeenten’ binnen het Nederlandse staatsbestel. Formeel worden zij openbare lichamen in de zin van artikel 134 van de Grondwet, maar materieel moet dat neerkomen […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome V: De controversiële controverse

door MN 27/02/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome V: De controversiële controverse

De val van het kabinet Balkenende IV brengt allerhande wetgevingsprojecten knarsend tot stilstand. Mogelijk behoort ook de reorganisatie van het Koninkrijk tot de onderwerpen die kaltgestellt worden. De vaste kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken zou volgens de oorspronkelijke planning op donderdag 4 maart beraadslagen over de wijzigingen van het Statuut, een hele reeks rijkswetten inzake […]

Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome III: Statuutswijzigingen

door MN 11/02/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome III: Statuutswijzigingen

De reconstructie van het koninkrijk draait vooral om de deconstructie van het land de Nederlandse Antillen. Na ruim een halve eeuw aanmodderen is besloten te stoppen met het bijeenhouden van een land waar evenveel mensen wonen als in Eindhoven maar waar de afstanden net zo groot zijn als tussen Groningen en Stockholm (of Amsterdam en […]

3 reacties Lees verder →