strafrecht

Burgerlijke ongehoorzaamheid terug bij de rechter

door Ingezonden 13/01/2015
Thumbnail image for Burgerlijke ongehoorzaamheid terug bij de rechter

Met de recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland waarbij ‘principiële’ wietkwekers geen straf werd opgelegd, is de discussie over het Nederlands wietbeleid weer verhevigd. Juridisch gezien schijnt het echter ook nieuw licht op burgerlijke ongehoorzaamheid. Waar een beroep daarop in de rechtspraktijk in het verleden consequent is afgewezen, biedt de huidige zaak misschien weer een […]

1 reactie Lees verder →

Geen last meer van God

door CM 06/12/2013
Thumbnail image for Geen last meer van God

De kogel is door de kerk. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de strafrechtelijke bepaling over smalende godslastering, is het einde van een van de meest curieuze artikelen uit het Wetboek van Strafrecht nabij. In de jaren dertig van de vorige eeuw kon iemand nog veroordeeld worden voor de uitlating […]

3 reacties Lees verder →

Haagse taferelen XII: Oppassen met Zwitserland (uit de Oude Doos)

door LD 27/06/2013
Thumbnail image for Haagse taferelen XII: Oppassen met Zwitserland (uit de Oude Doos)

Ik geef het toe: ik maak me er deze week met een Jantje van Leiden vanaf. Soms biedt de actualiteit je namelijk de perfecte aanleiding om een oude bijdrage aan dit weblog weer eens op te warmen. Toevallig deed zich gisteren zo’n geval voor. Tweede Kamerlid voor D66 Magda Berndsen kondigde aan dat het tijd […]

1 reactie Lees verder →

Ongestoord gestoord

door GB 08/05/2013
Thumbnail image for Ongestoord gestoord

Jeroen de Kreek, bekend als de meest ontspoorde klager in Wilders-zaak, stond nu zelf voor het hekje wegens een uitingsdelict. Hij had minister Hennis-Plasschaert allerhande lelijkheden toegevoegd op Twitter, op zijn eigen ‘brulblog’ uiteengezet dat de Joden elkaar vergast hebben in de Tweede Wereldoorlog en de arabist Hans Jansen bedreigd. De Rechtbank Amsterdam wijdde er een Promis-vonnis aan, […]

4 reacties Lees verder →

Geen ID op de sabbat

door CM 02/03/2013
Thumbnail image for Geen ID op de sabbat

Vorig jaar februari bepaalde de kantonrechter te Den Haag dat een orthodox-joodse man die zich niet kon legitimeren, moest worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Het was vrijdag 8 oktober 2010, vermoedelijk vlak na zonsondergang, en de sabbat was al begonnen. Op grond van zijn orthodoxe geloof mocht de man op deze rustdag niets anders bij […]

4 reacties Lees verder →

Het Kraakverbod Deel V

door PJK 09/10/2012
Thumbnail image for Het Kraakverbod Deel V

Bijna twee jaar na de laatste aflevering in uw favoriete soap “Het Kraakverbod” eindelijk weer een nieuwe aflevering. Aanleiding in dit geval is de voorzieningenrechter in Groningen, die een op handen zijnde ontruiming heeft verboden. Hoe zat het ook alweer? Bij de invoering van de wet leek de formulering van artikel 551 Sv roet in […]

15 reacties Lees verder →

Over pannenkoeken en mierenneukers

door CM 16/05/2012
Thumbnail image for Over pannenkoeken en mierenneukers

Sommige arresten van de Hoge Raad zijn alleen al door hun roepnaam onsterfelijk geworden. Denk aan het ‘Koperen centen en sassafras-arrest’ (poging tot moord met een aftreksel van centen vermengd met sassafras), het Hoornse taart-arrest (door een giftige taart sterft niet het beoogde slachtoffer, maar diens vrouw) of het arrest Baliekluivers (over hangjongeren uit de […]

8 reacties Lees verder →

Vooruitlopen op wetgeving, maar vooral niet te snel

door GB 23/02/2012
Thumbnail image for Vooruitlopen op wetgeving, maar vooral niet te snel

Van de Rechtbank Amsterdam wordt nog wel eens gezegd dat deze liberaal en eigenzinnig is, en het niet al te nauw neemt met het geldende recht. Dat zou blijken uit de opstelling van deze rechtbank in bijvoorbeeld krakerszaken, arbeidsrechtelijke conflicten, straatverboden en beroepszaken van vreemdelingen (zie over deze stelling onder meer het boek Amsterdamse zaken […]

3 reacties Lees verder →

Aanranding van de persoon van de koning

door PJK 18/05/2010

Twee weken na ‘de schreeuw’ op de Dam zit de verdachte, bijgenaamd ‘De Rabbijn’, nog steeds vast op verdenking van verstoring van de openbare orde, het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld en op verdenking van feitelijke aanranding van de persoon van de koning. Laten we, om te zorgen dat u doorleest tot het […]

Lees verder →

De olievlek die Bibob heet

door AT 02/03/2010

Op 11 februari is een voorontwerp van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob aan internetconsultatie blootgesteld. Met de voorgenomen wijziging wordt het palet bestuursbevoegdheden van bestuursorganen nog verder uitgebreid dan het al was. Via de Wet Bibob wordt een algemene weigeringsgrond aan bestaande vergunningstelsels – bijvoorbeeld de ten aanzien van bouwvergunningen of (APV-)exploitatievergunningen […]

3 reacties Lees verder →