Studentenparlement 2013

Studentenparlement 2013 groot succes

door GB 12/06/2013
Thumbnail image for Studentenparlement 2013 groot succes

Dat verschillende studentenfracties in verschillende studentensteden de messen aan het slijpen waren voor hun bijdragen aan het studentenparlement, was op dit blog al zichtbaar. Praktisch alle fracties meldden zich ook hier met een stevig statement over de wenselijkheid of juist de verwerpelijkheid van het voorstel om een kiesdrempel van 5% in te voeren, de voorkeursdrempel […]

1 reactie Lees verder →

PLR: ‘Bekend maakt bemind; who is afraid of the citizens?’

door Ingezonden 24/05/2013
Thumbnail image for PLR: ‘Bekend maakt bemind; who is afraid of the citizens?’

Vertrouwen van de burger in de politiek is essentieel voor een goed werkzaam bestuur. Dat een zorgwekkende vervreemding wordt gesignaleerd tussen het bestuur en de politiek enerzijds en de samenleving anderzijds is te wijten aan een tanend afnemend vertrouwen van de burger in de politiek. Het creëren van ‘herkenbare en aanspreekbare politiek’ vormt het middel […]

4 reacties Lees verder →

VG: ‘Voorstellen over kiesdrempel en voorkeurdrempel werken averechts’

door Ingezonden 09/05/2013
Thumbnail image for VG: ‘Voorstellen over kiesdrempel en voorkeurdrempel werken averechts’

De regering neemt grote instabiliteit in het politieke landschap waar. Nieuwe partijen komen op en verdwijnen weer, kabinetten wisselen elkaar in hoog tempo af. Deze ontwikkeling heeft zich volgens de regering met name voorgedaan in het afgelopen decennium. Sinds 2002, na de val van Paars II, heeft Nederland evenveel kabinetten gekend als in de voorafgaande […]

2 reacties Lees verder →

GroenZuid: ‘Lage voorkeurdrempel, hoge kiesdrempel: over een slecht huwelijk’

door Ingezonden 03/05/2013
Thumbnail image for GroenZuid: ‘Lage voorkeurdrempel, hoge kiesdrempel: over een slecht huwelijk’

Eerst doen, dan denken. Te pas en te onpas lijkt het kabinet deze alternatieve tegelwijsheid in de praktijk te willen brengen. Het voorstel, gedaan in het kader van het Studentenparlement, om de voorkeurdrempel van 25% naar 12,5% terug te brengen, vormt daarop geen uitzondering. Het kabinet presenteert haar plan als een feestelijk ingepakt cadeau voor […]

Lees verder →

LCL: ‘Politiek op slot door sleutelrol voor politieke partijen’

door Ingezonden 22/04/2013
Thumbnail image for LCL: ‘Politiek op slot door sleutelrol voor politieke partijen’

Aan onze democratie is altijd gesleuteld. Vaak hadden veranderingen een positieve uitwerking op de representativiteit van de volksvertegenwoordiging, maar sommige maakten de invloed van het volk juist marginaler, bijvoorbeeld de opkomst van politieke partijen. De sleutelrol voor politieke partijen is een bedreiging voor ons democratische stelsel. Partijen trachten het gedrag van hun leden in het […]

3 reacties Lees verder →

Studentenparlement 2013

door Redactie 16/04/2013
Thumbnail image for Studentenparlement 2013

Sinds een tijdje melden zich hier op dit weblog politieke groeperingen met onbekende namen, die zich eloquent kwaad of blij maken over voor velen wellicht onbekende voorstellen van een regering. Dat zit zo. Op 31 mei 2013 betreden vanuit verschillende universiteiten studentenfracties het politieke strijdperk van de Tweede Kamer. Inzet is een driekoppig plan: het […]

5 reacties Lees verder →

SNV: ‘Plato zat ernaast – een betoog voor verdere verlaging van de voorkeursdrempel’

door Ingezonden 08/04/2013
Thumbnail image for SNV: ‘Plato zat ernaast – een betoog voor verdere verlaging van de voorkeursdrempel’

De zeergeleerden hebben de macht. Het is een tendens die niet te ontkennen valt: de invloed van academici en andere hooggeschoolden op onze samenleving neemt almaar toe. Konden laagopgeleiden in vroeger tijden nog een invloedrijke positie bekleden binnen een vakbond, een kerk of een andere maatschappelijke organisatie, tegenwoordig hebben hoogopgeleiden overal het hoogste woord. De […]

8 reacties Lees verder →

VPU: ‘De Democratie in zwaar weer’

door Ingezonden 27/03/2013
Thumbnail image for VPU: ‘De Democratie in zwaar weer’

Er vaart een schip op zee. Vanuit de verte ziet het er gaaf uit, het lijkt gemaakt met Oer-Hollandse degelijkheid en het bezit een bemanning waar je van op aan kan. Naarmate het schip echter dichterbij komt, begint dit beeld te veranderen. Het schip vaart met een bescheiden snelheid voort, al lijkt het soms zelfs […]

5 reacties Lees verder →

GroenZuid: ‘Verhoging van de kiesdrempel: de staatsrechtelijke gifbeker’

door Ingezonden 08/03/2013
Thumbnail image for GroenZuid: ‘Verhoging van de kiesdrempel: de staatsrechtelijke gifbeker’

Is de Haagse Goliath bang voor David? Wie het voorstel van de regering om de kiesdrempel te verhogen tot vijf procent in ogenschouw neemt, kan zich niet aan die indruk onttrekken. De regering is van mening dat invoering van een kiesdrempel stabiele kabinetsvorming en snelle formatieprocessen zal stimuleren. Of die effecten gaan plaatsvinden, is nog […]

3 reacties Lees verder →