subsidie

Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

door JAdB 13/09/2013
Thumbnail image for Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

De korte samenvatting van het inspectierapport over scholengemeenschap Ibn Ghaldoun: het is er een zooitje. Het sinds anderhalf jaar geïnstalleerde nieuwe bestuur doet zijn best en heeft ook wel wat verbeteringen teweeg gebracht, maar alle inspanningen ten spijt: binnen twee jaar gaat het onderwijs er waarschijnlijk niet duurzaam op vooruit. De fundering is te verrot. […]

10 reacties Lees verder →

Nagel slaat de plank mis?

door GB 06/06/2011
Thumbnail image for Nagel slaat de plank mis?

De ‘deal’ tussen de partij 50Plus van Jan Nagel en de Onafhankelijke Senaatsfractie, die beide partijen 1 zetel in de Eerste Kamer opleverde, heeft veel stof doen opwaaien. De feiten zijn bekend: de OSF, een koepel van samenwerkende provinciale politieke partijen, beschikte over onvoldoende vertegenwoordigers in de staten om haar zetel in de Eerste Kamer […]

0 reacties Lees verder →

Regering gedoogt PVV niet langer

door Ingezonden 21/04/2011
Thumbnail image for Regering gedoogt PVV niet langer

De regering heeft eergisteren eindelijk een voorstel voor de nieuwe Wet financiering politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een (foutief gedateerde?) Memorie van toelichting. Het FD gaf meteen al een uitstekende samenvatting van de inhoud, met als kernboodschap: “Alle partijen moeten giften > € 4500 openbaar maken, dus ook PVV”. “Partijen”? “Giften”? […]

2 reacties Lees verder →

De senator en het geld

door GB 25/01/2011
Thumbnail image for De senator en het geld

Onlangs publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken weer het jaarlijkse overzicht van de subsidies die op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen aan de in het parlement vertegenwoordigde partijen zijn verstrekt. Dankzij dit overzicht weten we dat in 2009 een bedrag van € 375.589 naar de Onafhankelijke Senaatsfractie is gegaan. De Onafhankelijke Senaatsfractie? Voor […]

3 reacties Lees verder →

Overheidsfinanciering van religieus getinte activiteiten

door FTG 05/10/2009

Van der Staaij, Kamerlid voor de SGP, bepleit in een opiniestuk in Trouw een soepeler omgang met de scheiding tussen kerk en staat. Hij vindt de houding van overheden met betrekking tot dit vraagstuk te krampachtig. De krampachtigheid leidt er volgens hem toe dat organisaties als Youth for Christ van lokale overheden alleen hulp mogen […]

3 reacties Lees verder →

Rita weer van de partij & gulle Guusje

door LD 11/07/2009

Van de week verscheen in diverse media het bericht dat de politieke beweging van Rita Verdonk een politieke partij met leden zou worden. “Bij minimaal duizend leden lonkt dan ook partijsubsidie, maar daar is het Verdonk niet om te doen, zegt zij”, aldus de Volkskrant. Bij deze uitspraak, en vooral bij de suggestie dat het […]

0 reacties Lees verder →

Bezwaren tegen een wijziging in een subsidieregeling

door SV 27/05/2009

Grote mensen weten intussen dat het milieu naar de knoppen gaat, zo schrijft minister Cramer vandaag aan de Tweede Kamer. Voor meerjarige, zogenoemde “programmasubsidies” voor milieuorganisaties is in het huidig tijdsgewricht dan ook geen noodzaak meer. “Projectgebonden” subsidies kunnen blijven. De Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM), waaronder jaarlijks EUR 6,7 miljoen wordt uitgekeerd, zal […]

1 reactie Lees verder →