toezicht

Politiek toezicht op bankiersbeloningen

door Ingezonden 21/03/2018
Thumbnail image for Politiek toezicht op bankiersbeloningen

De spoedwet van Jesse Klaver is af. Op 15 maart is de initiatiefwet bankiersbeloningen ingeleverd bij de Raad van State. De wet zal, indien aangenomen, twee grote wijzigingen doorvoeren. Allereerst worden “aandelen in de onderneming of andere financiële instrumenten waarvan de waardestijging mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming” geschaard onder […]

Lees verder →

Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

door JAdB 15/05/2014
Thumbnail image for Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

Artikel 23 van de Grondwet geeft vrij eenvoudig aan hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In beginsel is dit een aangelegenheid van de scholen, maar de wet mag aan deze vrijheid beperkingen stellen. Dat gebeurt door middel van de eisen van deugdelijkheid, op de naleving waarvan de inspectie toeziet. De wetgever doet echter […]

1 reactie Lees verder →

Onafhankelijk toezicht graag

door Redactie 23/01/2014
Thumbnail image for Onafhankelijk toezicht graag

Sinds 1 mei 2013 kent Nederland een Wet financiering politieke partijen. Dat werd tijd ook. Lange tijd kende ons land nauwelijks regels over giften en andere financiële bijdragen aan politieke partijen. Met de nieuwe wet is daar verandering in gekomen. De Wet financiering politieke partijen bevat bepalingen over het registreren en openbaar maken van geldelijke […]

4 reacties Lees verder →

Op consult bij het IMF

door PWdH 16/12/2010
Thumbnail image for Op consult bij het IMF

Onlangs bracht het IMF voorlopige conclusies over Nederland naar buiten in het kader van haar Financial Sector Assessment Program. DNB had het IMF hiertoe uitgenodigd in het kader van de nieuwe aanpak van ‘doorbijten’. De belangrijkste voorlopige conclusie die het IMF trekt is dat Nederlands financiële instellingen over voldoende kapitaal beschikken om ‘zware schokken’ (‘extreme […]

Lees verder →

Toezichthouden op de Antillen

door PWdH 05/10/2010
Thumbnail image for Toezichthouden op de Antillen

Onlangs sprak de Hoge Raad zich weer uit over de aansprakelijkheid van een toezichthouder in de financiële sector: de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). In 1992 stelt BNA Rasmal Finance N.V. een deadline voor het beëindigen van haar bancaire activiteiten – uitgeoefend zonder de daarvoor vereiste verklaring van geen bezwaar – en uitkering van de inleggelden aan […]

1 reactie Lees verder →

Immuniteit voor DNB?

door PWdH 19/08/2010
Thumbnail image for Immuniteit voor DNB?

Er komen wetswijzigingen die de ‘governance en cultuur’ bij DNB gaan versterken. Bij het opstellen van een plan van aanpak blijkt DNB in elk geval alvast ‘proactief, doortastend en afrekenbaar’, zo stelt minister De Jager verheugd vast. Het plan van aanpak ‘Van analyse naar actie’ moet verzekeren dat de toezichthouder voortaan ook ‘doorbijt’. Zoals de […]

Lees verder →

Boekreview: De kredietcrisis

door PWdH 29/07/2010
Thumbnail image for Boekreview: De kredietcrisis

De kredietcrisis gaat ook aan Nijmegen niet voorbij. Zeven artikelen en een congresverslag zijn verzameld in de gelijknamige bundel. Ik beperk mij hier tot de drie eerste hoofdstukken. Deze zijn het meest algemeen van aard en behandelen de vermoedelijke oorzaken van de crisis alsmede mogelijke oplossingen. In een Engelstalig artikel kiest De Grauwe het bancair […]

1 reactie Lees verder →

Rapport commissie Scheltema: ‘lessen’

door PWdH 03/07/2010

Welke lessen kunnen er worden getrokken uit het rapport over de ondergang van DSB, zoals dat heet? De commissie realiseert zich ter dege dat op zich een casus niet zoveel zegt, zeker niet als het daarbij ook nog om een bijzondere bank met een eenhoofdige leiding als DSB gaat. De hamvraag waarom DNB niet ‘krachtdadiger’ […]

Lees verder →

Rapport commissie Scheltema

door PWdH 01/07/2010

Enkele indrukken van het rapport van de commissie Scheltema, dat de ondergang van DSB onderzocht. Het rapport bevestigt het beeld van DSB Bank als een soort Dagobert Duck-bank, die geheel ter beschikking stond van Scheringa. Met dien verstande dat Scheringa niet beschikte over een pakhuis vol cash, maar voor instandhouding van zijn ‘hobby’s’ afhankelijk was […]

1 reactie Lees verder →

Uw nieuwe koninkrijk kome IV: Bonaire discrimineert

door MN 14/02/2010
Thumbnail image for Uw nieuwe koninkrijk kome IV: Bonaire discrimineert

Ruim een week geleden berichtte ik op dit blog dat de Bonairiaanse gezaghebber de referendumverordening ter vernietiging had voorgedragen bij de Gouverneur. Inmiddels heeft de Gouverneur een besluit genomen: de verordening is in strijd met het IVBPR, het Twaalfde Protocol bij het EVRM en het algemeen belang van het Koninkrijk. Bij die verdragen zit de […]

3 reacties Lees verder →