toezichthoudersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

door PWdH 13/01/2012
Thumbnail image for Aansprakelijkheid toezichthouders en handel met voorwetenschap

Zijn DNB en AFM aansprakelijk voor de schade van twee bestuurders van een bank, die door de bank zijn ontslagen na aanwijzingen van de toezichthouders, als die aanwijzingen door de bestuursrechter worden teruggedraaid wegens een motiveringsgebrek? Waarom niet. Maar is dat ook zo wanneer aanleiding voor die aanwijzingen een strafrechtelijk onderzoek was naar handel met voorwetenschap […]

0 reacties Lees verder →

Achtergesteld ‘sparen’ bij DSB

door PWdH 02/05/2011
Thumbnail image for Achtergesteld ‘sparen’ bij DSB

Nieuws van het toezichthouders-aansprakelijkheidsfront. Onlangs legde de Rechtbank Amsterdam de AFM langs de meetlat van de ‘redelijk beslissende toezichthouder’. Het eerste geval van toezichthoudersaansprakelijkheid naar aanleiding van de ondergang van DSB dat bij mijn weten tot een rechterlijke uitspraak heeft geleid, draait om het DSB Bank Achtergesteld Deposito. Op 26 juni 2008 stalt eiseres hierin voor […]

1 reactie Lees verder →

Toezichthouden op de Antillen

door PWdH 05/10/2010
Thumbnail image for Toezichthouden op de Antillen

Onlangs sprak de Hoge Raad zich weer uit over de aansprakelijkheid van een toezichthouder in de financiële sector: de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). In 1992 stelt BNA Rasmal Finance N.V. een deadline voor het beëindigen van haar bancaire activiteiten – uitgeoefend zonder de daarvoor vereiste verklaring van geen bezwaar – en uitkering van de inleggelden aan […]

1 reactie Lees verder →

De vuurwerkramp in Enschede en de aansprakelijkheid van de gemeente

door FTG 10/09/2010
Thumbnail image for De vuurwerkramp in Enschede en de aansprakelijkheid van de gemeente

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in verband met een schadeclaim van omwonenden die schade hebben geleden door de vuurwerkramp in Enschede. Omdat bij S.E. Fireworks, de primair aansprakelijke, niets meer te halen was, spraken zij de staat en de gemeente aan op onrechtmatige daad. Deze vordering wordt door het Hof afgewezen. Ik […]

0 reacties Lees verder →

Immuniteit voor DNB?

door PWdH 19/08/2010
Thumbnail image for Immuniteit voor DNB?

Er komen wetswijzigingen die de ‘governance en cultuur’ bij DNB gaan versterken. Bij het opstellen van een plan van aanpak blijkt DNB in elk geval alvast ‘proactief, doortastend en afrekenbaar’, zo stelt minister De Jager verheugd vast. Het plan van aanpak ‘Van analyse naar actie’ moet verzekeren dat de toezichthouder voortaan ook ‘doorbijt’. Zoals de […]

0 reacties Lees verder →

Rapport commissie Scheltema: ‘lessen’

door PWdH 03/07/2010

Welke lessen kunnen er worden getrokken uit het rapport over de ondergang van DSB, zoals dat heet? De commissie realiseert zich ter dege dat op zich een casus niet zoveel zegt, zeker niet als het daarbij ook nog om een bijzondere bank met een eenhoofdige leiding als DSB gaat. De hamvraag waarom DNB niet ‘krachtdadiger’ […]

0 reacties Lees verder →

Rapport commissie Scheltema

door PWdH 01/07/2010

Enkele indrukken van het rapport van de commissie Scheltema, dat de ondergang van DSB onderzocht. Het rapport bevestigt het beeld van DSB Bank als een soort Dagobert Duck-bank, die geheel ter beschikking stond van Scheringa. Met dien verstande dat Scheringa niet beschikte over een pakhuis vol cash, maar voor instandhouding van zijn ‘hobby’s’ afhankelijk was […]

1 reactie Lees verder →

Commissie financieel stelsel

door PWdH 09/02/2010

Vorige week sloot de commissie financieel stelsel haar openbare gesprekken af. Het door de commissie-De Wit te verrichten parlementair onderzoek mag er zijn. Niet alleen moeten de oorzaken van de crisis worden onderzocht en moeten aanbevelingen worden gedaan in algemene zin, om het financieel stelsel en het toezicht te verbeteren, maar ook de casus Fortis/ABN […]

0 reacties Lees verder →