Update HvJEU

Deze week in Luxemburg 2014/8-10

door AJM 07/03/2014
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2014/8-10

Wie kan op grond van artikel 263, vierde alinea, VWEU tegen EU regelgeving in beroep gaan en heeft de introductie van nieuwe beroepsmogelijkheden in het Verdrag van Lissabon daar daadwerkelijk verandering in gebracht? Het antwoord op die vraag is nog niet compleet maar het nieuwste puzzelstukje is te vinden in de zaak Woonlinie. Woonlinie verzette […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2014/7

door AJM 17/02/2014
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2014/7

Hoe moet een richtlijn op voldoende nauwkeurige en duidelijke wijze worden omgezet als je werkt met een common law systeem? Die vraag komt in de jurisprudentie van het Hof zo nu en dan aan de orde. Nu opnieuw in een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland over de verplichting om de in […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2014/6

door AJM 07/02/2014
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2014/6

Het was een belangrijke week voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep en die hun hoofd breken over de BTW-regels. En, vooruit, voor de Portugese pleziervaart. Volgens een Portugese regel mogen personen die niet in Portugal wonen niet deelnemen aan het examen voor het behalen van een vaarbewijs voor de pleziervaart. Dit is – […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2014/4-5

door AJM 05/02/2014
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2014/4-5

De Luxemburg-update heeft door een griepje even op zich laten wachten. De rechters in Luxemburg hebben zich ondertussen gebogen over veel belangrijker problemen dan een verstopte neus. Zie hier weer een overzicht. Op grond van het Europees recht verdienen personen bescherming in het geval van ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2014/3

door AJM 17/01/2014
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2014/3

Wat zal 2014 ons brengen? Veel opzienbarende Luxemburgse uitspraken, als we van de afgelopen week mogen uitgaan. Het wordt weer eens tijd voor een overzicht. Om maar meteen goed te beginnen heeft het Hof korte metten gemaakt met een besluit van de Commissie waarin het had geoordeeld dat Portugal een arrest van het Hof niet was […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/50

door AJM 16/12/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/50

Wie het woord ‘kerstdrukte’ uitspreekt, zal daarmee bij het Hof in Luxemburg afgelopen week vooral vermoeid knikken uitlokken. Vooral als hij de Franse term gebruikt. Maar er ligt wel een indrukwekkende stapel uitspraken. Gelijkheid Een werknemer die een samenlevingscontract sluit met een partner van hetzelfde geslacht, heeft recht op dezelfde voordelen als die welke aan […]

2 reacties Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/49

door AJM 11/12/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/49

Wanneer landsgrenzen steeds onbelangrijker worden, blijkt het van groot belang te zijn om te weten welke rechter bevoegd is voor de geschillen die onvermijdelijk toch zullen ontstaan. Twee voorbeelden: Een consumentenorganisatie uit Salamanca heeft op grond van het consumentenrecht bij de rechtbank in Salamanca een verbod gevraagd tegen een organisatie die gevestigd was in Barcelona. […]

4 reacties Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/48

door AJM 03/12/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/48

Deze week waren er in Luxemburg vooral veel vernietigingsberoepen. Dit zijn de hoogtepunten: Het Hof bevestigt het arrest van het Gerecht over de deelname van de vennootschappen Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne en Kendrion aan een kartel op de markt van kunststof industriële zakken. Deze vennootschappen kunnen niettemin een beroep tot schadevergoeding instellen met oog […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/47

door AJM 25/11/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/47

Deze week vooral belangrijk nieuws uit het staatssteunfront, maar ook een opdoffer voor de Commissie en haar salaris. Eerst staatssteun: de inleiding van de formele onderzoeksprocedure door de Commissie ten aanzien van een niet-aangemelde steunmaatregel verplicht de nationale rechter in een rechterlijke procedure over die maatregel om alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de consequenties […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/46

door AJM 15/11/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/46

De Dublin II verordening over de behandeling van asielverzoeken kan nog wel eens tot hoofdbrekens leiden. Wat als aanleiding bestaat om aan te nemen dat de asielzoeker in de voor de behandeling verantwoordelijke lidstaat een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling? Met dat dilemma zag Duitsland zich geconfronteerd en stelde een prejudiciële […]

1 reactie Lees verder →