Update HvJEU

Deze week in Luxemburg 2013/45

door AJM 11/11/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/45

Ongetwijfeld de meest spraakmakende zaak vorige week betrof de status van homoseksuele asielzoekers. Behoeven zij internationale bescherming en zouden zij zich in het land van herkomst terughoudend moeten opstellen om vervolging te voorkomen? Het Hof heeft afgelopen week deze vragen van de Raad van State beantwoord. Homoseksuele asielzoekers kunnen inderdaad een specifieke sociale groep vormen […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/43

door AJM 25/10/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/43

Hoe het zijn van beste jongetje van de klas je bijna de kop kan kosten. In Nederland is in de afgelopen jaren een splitsing aangebracht tussen netbeheerders zoals Liander en Stedin en energieleveranciers zoals Essent en Eneco. De netbeheerders mogen niet worden geprivatiseerd en mogen niet samen met de energieleveranciers een groep vormen. Tegen deze […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/42

door AJM 18/10/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/42

Het Hof heeft geoordeeld dat het afnemen van vingerafdrukken in paspoorten rechtmatig is. Hoewel het afnemen van vingerafdrukken en het bewaren hiervan in het paspoort een aantasting vormen van de rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, zijn deze maatregelen niettemin gerechtvaardigd om elk frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen. Ook schapen […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/41

door AJM 11/10/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/41

In de aanloop naar de vergrijzingsgolf zou het Hof wel eens veel vragen over pensioenen kunnen gaan krijgen, zeker via de meer bereisde EU burgers. Zo ook deze week. Wie in meerdere lidstaten pensioen heeft opgebouwd, heeft volgens verordening 1408/71 uiteindelijk recht op uitkering in de lidstaat aan wiens ‘wettelijke regeling’ hij het langst onderworpen […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg 2013/40

door AJM 04/10/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg 2013/40

Het langverwachte arrest Inuit Tapiriit Kanatami is gewezen. Een must-read voor wie zich interesseert voor de rechtsbescherming op Europees niveau en de vraag wat het Verdrag van Lissabon daar nou aan heeft veranderd. Het Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht en oordeelt dat onder het begrip ‘regelgevingshandelingen’ in artikel 263(4) VWEU geen wetgevingshandelingen vallen. […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg (2013/38-39)

door AJM 01/10/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg (2013/38-39)

Deze week meteen twee weken aan EU jurisprudentie. Het Hof is weer vol terug en heeft een indrukwekkende hoeveelheid uitspraken gewezen. Voor deze bijdrage uitgesplitst met handzame subkopjes. Nietigheidsberoepen: Europese subsidies, beperkende maatregelen tegen Iran en vaststelling van de begroting Het Koninkrijk Spanje heeft zonder succes een verzoek tot nietigverklaring gedaan van een Commissiebesluit tot […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg (2013/36)

door AJM 06/09/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg (2013/36)

Het Hof is weer terug van de zomerstop (geen spannende transfers). Om op te warmen een paar mooie conclusies, over het begrip overheidsinstantie en over de toepassing van het steeds ongrijpbare doeltreffendheidsbeginsel. A-G Cruz Villalón heeft zich gebogen over de terugkerende vraag onder welke voorwaarden particulieren toegang hebben tot bij de overheid berustende milieu-informatie. Specifiek […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg (2013/19)

door AJM 19/07/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg (2013/19)

De rechters in Luxemburg blijven druk bezig. Als eerste moet natuurlijk worden genoemd dat uitspraak is gedaan in de roemruchte Kadi-zaak, inmiddels Kadi II. Met het Gerecht oordeelt het Hof dat de EU geen beperkende maatregelen mag opleggen aan dhr. Kadi zonder bewijs ten aanzien van zijn betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Advocaat-Generaal Bot concludeerde eerder […]

Lees verder →

Deze week in Luxemburg (2013/18)

door AJM 12/07/2013
Thumbnail image for Deze week in Luxemburg (2013/18)

In het mededingsrecht viel op dat het Hof de hogere voorzieningen afwijst die vijf vennootschappen hadden ingesteld tegen de arresten waarbij het Gerecht de geldboeten had bevestigd die hun voor hun deelneming aan een kartel op de markt van internationale verhuizingen waren opgelegd. Bovendien bevestigt het Hof de aan Portielje opgelegde geldboete, die door het […]

4 reacties Lees verder →