Update ministerraad

Update ministerraad 28 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 31/03/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 28 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het interessantste nieuws rondom de ministerraad was waarschijnlijk wel dat de zaal waar de ministerraad sinds 1977 vergadert, de bekende Trêveszaal, dit weekend in het kader van het Grondwet Festival was opengesteld voor het publiek. Dagjesmensen konden zich vergapen aan het prachtige interieur van deze zaal, die in 1697 in gebruik is genomen en is […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 17/03/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 14 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Behalve de verwachte opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bereikte ook de campagne voor die verkiezingen een laagterecord. De persconferentie na de ministerraad ging voor een belangrijk deel over de beschamende scheldkannonade waarin deze campagne, die toch al nergens over ging, was uitgemond. Rutte nam nog eens afstand van Wilders’ schandalige uitspraak dat hij minder Marokkanen wil, […]

Lees verder →

Update ministerraad 7 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 09/03/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 7 maart 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Wetsvoorstellen moeten in de ministerraad worden behandeld voordat ze bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Voor het eerst in lange tijd kregen we afgelopen vrijdag weer eens een echte wetgevende ministerraad voorgeschoteld. Die stemde allereerst in met een wetsvoorstel dat de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector verlaagt. Nu is die […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 21 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 23/02/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 21 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het landelijke raderwerk lijkt wel zo’n beetje tot stilstand gekomen, in afwachting van de gemeenteraadsverkiezingen. Alleen wie met spanning zat te wachten op de instelling van de Staatscommissie Familierecht, zal uit de stoel opveren van het officiële nieuws van de ministerraad. Het internationale en lokale nieuws heeft Rutte echter niet zelf in de hand. Dus […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 09/02/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 7 februari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De ster van minister Asscher rijst snel. Als een van de weinige mainstreampolitici is hij serieus bezig Wilders wind uit de zeilen te nemen. Hij paart bijvoorbeeld een eenduidige verwerping van discriminatie en serieuze bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten aan de erkenning dat de toestroom van Oost-Europeaanse arbeidsmigranten een probleem is, daarin onlangs bijgevallen door […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 02/02/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 31 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Is het CDA toegetreden tot de constructieve oppositie? Volgens het regeerakkoord streeft de coalitie naar deconstitutionalisering van de aanstelling van de burgemeester. De Grondwet bepaalt nu nog dat de burgemeester wordt benoemd door de Kroon en dit weekend heeft CDA-fractievoorzitter Buma laten weten daar vanaf te willen. Het leverde ronkende koppen op, zoals in de […]

2 reacties Lees verder →

Update ministerraad 24 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 26/01/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 24 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Rutte wekt niet de indruk dat hij snel bang is voor ministers die teveel aandacht trekken. Maar de permanente queeste van minister Timmermans om overal ter wereld brandhaarden te blussen, demonstranten moed in te spreken, misstanden op te lossen en kinderen uit brandende weeshuizen te redden begint inmiddels wel schrijnend af te steken bij Ruttes […]

Lees verder →

Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 20/01/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 17 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

De persconferentie na de ministerraad had weinig om het lijf. Een groot besluit was er wel genomen, maar dat werd door minister Kamp toegelicht in het belegerde gemeentehuis van Loppersum. Aan wat er over het gasbesluit allemaal al is gezegd, valt hier niet zoveel toe te voegen. De bottom line is dat het allemaal erg onzeker […]

1 reactie Lees verder →

Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 11/01/2014
Thumbnail image for Update ministerraad 10 januari 2014 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Het kabinet dat bijna driekwart van ons volgens Maurice de Hond liever niet terug ziet keren na de komende verkiezingen, is er in elk geval wel in geslaagd terug te keren van vakantie. Derhalve was er afgelopen vrijdag weer een ministerraad, na afloop waarvan premier Rutte – die 68% van ons niet terug wil als […]

Lees verder →

Update ministerraad 20 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

door Redactie 23/12/2013
Thumbnail image for Update ministerraad 20 december 2013 en wekelijkse Eerste Kamer watch

Ook de persconferentie na de ministerraad stond in het teken van het nakaarten over de nacht van Duivesteijn. Natuurlijk, hij ging uiteindelijk door de bocht, maar opluchting is niet bepaald het overheersende sentiment. Dat bleek er wel uit dat vice-premier Asscher – Rutte was in Brussel de soevereiniteitstrom aan het roeren – zich genoodzaakt voelde […]

1 reactie Lees verder →