vertegenwoordiging

Is er een doctor in de zaal?

door PWdH 08/12/2011
Thumbnail image for Is er een doctor in de zaal?

In een lezenswaardige toespraak stelt Verbeet dat er teveel hogeropgeleiden in de Kamer zitten. 90% van de gekozenen heeft hoger onderwijs genoten, tegen 30% van de bevolking. Nu hoeft het opleidingsniveau van vertegenwoordigers op zichzelf geen bedreiging te zijn voor vertegenwoordiging. Denk aan Pim Fortuyn, die als exhibitionistisch studeerkamergeleerde bij uitstek in staat was alle […]

2 reacties Lees verder →

Retoriek in de politiek

door PWdH 26/08/2010

Van oudsher (Plato) wordt retoriek in de politiek gewantrouwd. Retoriek wordt geassocieerd met emotie in plaats van rede, met misleiding in plaats van waarheid en met manipulatie en onderdrukking. Een ander bezwaar is dat retoriek eenrichtingsverkeer is en de reflectie mist die sprekers krijgen wanneer ze een dialoog voeren. In een recent artikel probeert Dryzek […]

Lees verder →