voorlopige voorziening

Over projectuitvoeringsbesluiten en van rechtswege schorsing

door JAdB 29/06/2011

Als een belanghebbende het niet eens is met een besluit (bijvoorbeeld een vergunningverlening) kan hij daartegen in bezwaar en in beroep. Die rechtsmiddelen schorsen echter niet de werking van het besluit. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een houder van een bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) gewoon mag bouwen, ook al loopt er een bezwaar-/beroepsprocedure tegen die vergunning. […]

3 reacties Lees verder →