vreemdelingen

Vreemdelingenkamer geeft materieel wetgevingsbevel

door GB 22/12/2016
Thumbnail image for Vreemdelingenkamer geeft materieel wetgevingsbevel

Daags na de aankondiging van zijn vertrek geeft de spelverdeler van het bestuursrecht, de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, de wetgever nog wat huiswerk mee voor onder de kerstboom. De kwestie betreft de vraag of hoger beroep in het vreemdelingenrecht schorsende werking moet hebben; of een asielzoeker niet mag worden uitgezet zolang […]

1 reactie Lees verder →

Is er meer tussen mens en machine?

door Ingezonden 26/06/2013
Thumbnail image for Is er meer tussen mens en machine?

Dagelijks horen we over nieuwe technologie als google glass, hangouts, vinen en de CIA die je e-mail en andere virtuele activiteiten kan zien. We krijgen dan het idee dat de technologische sky de limit is. Het vertrouwen in de mogelijkheden van informatietechnologie is erg groot. Je ziet de über alfageschoolde rechter al verbaasd naar je […]

2 reacties Lees verder →

Henk, Fatima & Kids

door JU 18/10/2011

Stel: je bent een man van middelbare leeftijd. Laten we je maar even voor het gemak Henk noemen. Je bent een vrolijke vent, maar je had de laatste jaren wel last van een knagend gevoel. Lag misschien aan je thuissituatie. Je kids waren irritant aan het puberen en je echtgenote liep rond in een vormeloze Ikeatrui. Dampende seks, […]

5 reacties Lees verder →

Geen kinderen klinkeren

door GB 13/01/2011

Het Gerechtshof dat zich het lot van de Angolese moeder en haar drie kinderen heeft aangetrokken, heeft de piketpalen weer een paar slagen dieper de grond in geslagen. Al eerder oordeelde het hof dat het klinkeren van kinderen simpelweg inhumaan en daarom onrechtmatig was op grond van intern en internationaal recht. De Staat bood vervolgens aan […]

2 reacties Lees verder →

Van waar zal onze grondrechtenbescherming komen?

door GB 04/11/2010

Minister Leers heeft een lastige positie. Hij ligt niet alleen aan de ketting bij de Grote Blonde Gedoger, ook het EHRM stelt grenzen. En bewaakt ze. Na de verhulde tegenwerking van de Raad van State ten aanzien het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland, is er nu een tweede akkefietje met Straatsburg. Over Irak, dit keer. […]

10 reacties Lees verder →

Het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit als sanctie

door FTG 15/10/2010

Het nieuwe kabinet Rutte heeft een aantal maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de migratie terug te dringen. Eén daarvan is het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Maar jongens toch, dacht ik toen ik dat las, dat kan toch veel efficienter? Waarom niet gewoon het indienen van een aanvraag om een verblijfsvergunning strafbaar stellen? Dat […]

7 reacties Lees verder →