vrijheid van kunst

Tast de Raad voor Cultuur de democratie aan?

door Ingezonden 03/05/2011

De Raad voor Cultuur stelt in zijn recente advies dat er sprake is van een zoektocht naar een nieuwe legitimering voor de overheidssteun aan kunst en cultuur. Volgens de Raad is er sprake van legitimering daarvoor als een kunstenaar of kunstinstelling heeft bewezen een publiek voor zijn product te kunnen interesseren. Die legitimering gaat op […]

Lees verder →