vrijheid van meningsuiting

Pravda op rechts

door JU 24/05/2011

‘De asielmaffia (advocaten, 3e-rangsrechters, vluchtelingenwerk, en die hele subsidieslurpende zakkenvullers er om heen) zijn de schuldigen van dit eindeloze geprocedeer ! En niet vergeten de reli-linkse meute,die een wetgeving opgezet hebben en verbetering tegenwerken’ (Een zekere Willem op de Elseviersite, 30 april 2011) Wie het vroeger niet meer wist in het leven ging zuipen. Vaak […]

1 reactie Lees verder →

De kracht van het First Amendment?

door Ingezonden 16/03/2011

De bekendheid van de Amerikaanse Westboro Baptist Church is omgekeerd evenredig met het aantal aanhangers. De bekendheid vloeit in de eerste plaats voort uit de zeer controversiële standpunten die dit kerkgenootschap, dat voor een belangrijk deel bestaat uit leden van de familie Phelps, naar voren brengt: ‘Thank God for Dead Soldiers’; ‘Thank God for for […]

3 reacties Lees verder →

U draait en u liegt. Laster in verkiezingstijd.

door Redactie 07/11/2010

Mag een kandidaat voor het parlement tijdens de verkiezingsstrijd leugens verspreiden over de concurrentie? Mag hij sluimerende raciale spanningen aanwakkeren via valse beschuldigingen aan het adres van zijn voornaamste tegenstrever in de hoop zo de blanke, conservatieve stem voor zich te winnen? In het Verenigd Koninkrijk mag dit in elk geval niet, zo oordeelde een […]

Lees verder →

Wiens humor?

door GB 13/10/2010

Het Hof Amsterdam heeft zich weer eens op het glibberige pad van de groepsbelediging begeven. Althans, de strafbaarheid daarvan. Op een of andere webstek was iemand van dik hout planken aan het zagen, en hij meende daarbij kreten als ‘berberapen’ enz. te moeten gebruiken. Het OM zag er een strafbaar feit in, en het Hof nu […]

6 reacties Lees verder →

EHRM: journalistiek verschoningsrecht onvoldoende wettelijk gewaarborgd

door Ingezonden 08/10/2010

Aankomende ministers van het Kabinet-Rutte I opgelet! Sinds 14 september 2010 is een wetsvoorstel ter uwer indiening toch in ieder geval gaan gloeien; het is heter dan voorheen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft op 14 september 2010 bij monde van de Grote Kamer (unaniem!) streng gesproken. Nederland is toen (zaaknummer: 38224/03) op verzoek van Sanoma Uitgevers B.V. veroordeeld […]

1 reactie Lees verder →

Egbert Myjer draait en is eerlijk

door GB 28/09/2010

In de nog hier nog te bespreken Sanoma-uitspraak valt alvast een ding op: rechter Egbert Myjer hoorde in eerste aanleg bij de meerderheid die Nederland niet veroordeelde. In de Grote Kamer sloot hij zich echter aan bij de unanieme veroordeling van van Nederland. Hij was zo stoer om in een concurring opinion uit te leggen waarom […]

2 reacties Lees verder →

De strijd der professoren

door PB 22/09/2010

Wat doe je als je als experts van de verdediging worden afgewezen door de rechtbank? Precies, dan kom je samen om te bespreken hoe we “toch nog invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de zaak.” En wat is dan natuurlijk de manier: een gezamenlijk interview in “de Pers”. Zo gaven de hoogleraren Ellian, De […]

51 reacties Lees verder →

‘Jezus redt’ op je dak

door GB 15/07/2010
Thumbnail image for ‘Jezus redt’ op je dak

De kwestie haalde reeds de landelijke pers: Joop van Ooijen schilderde in grote letters ‘Jezus redt’ op zijn dak en kreeg met de gemeente aan de stok. De gemeente zag er een welstandprobleem in en verplichtte van Ooijen om zijn dak te ontdoen van de letters. Deze weigerde en beriep zich op de vrijheid van […]

9 reacties Lees verder →

Dierenbeulenvideo’s in de VS

door Redactie 22/04/2010
Thumbnail image for Dierenbeulenvideo’s in de VS

Op 20 april jongstleden oordeelde het Supreme Court een federale wet, bedoeld tegen de verspreiding van video’s met wreedheden tegen dieren, in strijd met de Grondwet (United States v. Stevens). Dergelijke afbeeldingen vallen volgens het Supreme Court Hof niet, zoals kinderporno, per definitie buiten de bescherming van de in het First Amendment vastgelegde vrijheid van meningsuiting. De overheid zal dus met dwingende […]

Lees verder →

Offend, shock or disturb

door MN 07/04/2010
Thumbnail image for Offend, shock or disturb

Het mensenrechtenhof in Straatsburg stelt al jaren dat politici een dikkere huid moeten en een grotere mond mogen hebben dan gewone stervelingen. Wie een publiek ambt bekleedt, moet zich meer laten welgevallen dan wie niet in de schijnwerpers staat. Omgekeerd mogen politieke functionarissen ook meer zeggen dan gewone burgers. Een arrest van het hof Den […]

2 reacties Lees verder →