vrijheid van onderwijs

Magie en de vrijheid van onderwijs

door JAdB 30/01/2015
Thumbnail image for Magie en de vrijheid van onderwijs

Op menige christelijke school worden op aandringen van ouders, bepaalde “magische” boeken, zoals Harry Potter, van de boekenlijst geschrapt. Deze praktijk beperkt zich niet tot streng gereformeerde scholen. Ook op een aantal open protestants-christelijke scholen komt de spreuk “Expelliarmus” niet in het vocabulaire van de leerlingen voor; althans, dat is de bedoeling. Deze praktijk stuit […]

3 reacties Lees verder →

Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

door JAdB 15/05/2014
Thumbnail image for Grondwetsontwijking en onderwijskwaliteitstoezicht

Artikel 23 van de Grondwet geeft vrij eenvoudig aan hoe de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt. In beginsel is dit een aangelegenheid van de scholen, maar de wet mag aan deze vrijheid beperkingen stellen. Dat gebeurt door middel van de eisen van deugdelijkheid, op de naleving waarvan de inspectie toeziet. De wetgever doet echter […]

1 reactie Lees verder →

Homeschooling en het bashen van gelovigen

door JAdB 31/10/2013
Thumbnail image for Homeschooling en het bashen van gelovigen

Thuisonderwijs wordt steeds populairder. Staatssecretaris Dekker wil het succes ervan in de kiem smoren door de vrijstelling van de leerplicht wegens “richtingbezwaren” af te schaffen. Zodoende wordt voorkomen dat kinderen de thuis worden onderwezen een brede sociaal-emotionele ontwikkeling missen. Op school krijgen ze die wel, volgens Dekker. Is dit juridisch toelaatbaar? Is het een goed […]

28 reacties Lees verder →

Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

door JAdB 27/09/2013
Thumbnail image for Herinterpretatie van art. 23 Grondwet – deel I

In april 2012 gaf de Onderwijsraad advies over artikel 23 Grondwet. De Kamer vroeg hem een “gezaghebbende interpretatie” van deze bepaling te geven, zodat het debat hieromtrent aan transparantie en coherentie kan winnen. Eens in de zoveel tijd komt de Onderwijsraad met zo’n interpretatie, die al dan niet door de wetgever wordt overgenomen. Dat de […]

4 reacties Lees verder →

Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

door JAdB 13/09/2013
Thumbnail image for Ibn Ghaldoun moet blijven (?)

De korte samenvatting van het inspectierapport over scholengemeenschap Ibn Ghaldoun: het is er een zooitje. Het sinds anderhalf jaar geïnstalleerde nieuwe bestuur doet zijn best en heeft ook wel wat verbeteringen teweeg gebracht, maar alle inspanningen ten spijt: binnen twee jaar gaat het onderwijs er waarschijnlijk niet duurzaam op vooruit. De fundering is te verrot. […]

10 reacties Lees verder →

Bekostiging van indoctrinatie

door JAdB 03/07/2013
Thumbnail image for Bekostiging van indoctrinatie

Artikel 23 van de Grondwet subsidieert indoctrinatie van kinderen door radicaal religieuze ouders, zo stelt Den Boef in zijn opiniestuk van 15 juni in het NRC Handelsblad. Hij wil daarom dat de minister laat onderzoeken in hoeverre het beginsel van gelijke bekostiging uit artikel 23 kan worden vervangen door een regel die ervoor zorgt dat […]

1 reactie Lees verder →

Hoofddoekjesverbod overleeft hoger beroep

door GB 07/09/2011
Thumbnail image for Hoofddoekjesverbod overleeft hoger beroep

Het Don Bosco College heeft het hoofddoekverbod in hoger beroep overeind weten te houden. Mij lijkt slechts een vraag relevant: hoe krijgt een school het voor elkaar om een algemeen hoofddekselverbod te verkopen als de verwezenlijking van een katholieke grondslag? De RKK toont immers wekelijks bonte liturgische verkleedpartijen, inclusief allerhande merkwaardige hoofddeksels. Dat mag dus […]

21 reacties Lees verder →

Overheidsfinanciering van religieus getinte activiteiten

door FTG 05/10/2009

Van der Staaij, Kamerlid voor de SGP, bepleit in een opiniestuk in Trouw een soepeler omgang met de scheiding tussen kerk en staat. Hij vindt de houding van overheden met betrekking tot dit vraagstuk te krampachtig. De krampachtigheid leidt er volgens hem toe dat organisaties als Youth for Christ van lokale overheden alleen hulp mogen […]

3 reacties Lees verder →

Broodje charma

door SV 04/09/2009

Niet alleen het schooljaar, ook de scholenstrijd is weer losgebarsten. De immer charmante Sharon Dijksma kort de rijksbekostiging van de As-Siddieq scholen in Amsterdam met 5%. “De school zou voorrang geven aan de elementen ‘openheid naar de samenleving’ en de ‘basiswaarden van de democratische rechtsstaat’ en heeft dit niet gedaan,” zo meldt het persbericht van […]

Lees verder →

Opinie: Bijzonder onderwijs mag homodocent weren

door Redactie 23/06/2009

Onlangs stelde de ‘School met de Bijbel’ in Emst een docent op non-actief nadat hij openlijk een homoseksuele relatie was aangegaan. In de media ging er weer heel wat orthodox-religieus gedachtegoed onder het progressief-liberale vergrootglas. Ook de politiek bemoeide zich ermee, zeker toen er enkele weken later een advies van de Raad van State over […]

Lees verder →