VROM

Cramer vs. Kamer

door LD 20/07/2009

De Wet milieubeheer is een ingewikkeld stuk wetgeving. Deze wet kent meer dan 500 artikelen, die vaak lang zijn en ook nog eens om de haverklap gewijzigd worden, vaak in verband met Europese regelgeving. Titel 5.2 gaat over luchtkwaliteitseisen. Artikel 5.12 – in een paragraaf getiteld ‘Nationaal programma en overige programma’s’ – bepaalt dat de […]

Lees verder →

Bezwaren tegen een wijziging in een subsidieregeling

door SV 27/05/2009

Grote mensen weten intussen dat het milieu naar de knoppen gaat, zo schrijft minister Cramer vandaag aan de Tweede Kamer. Voor meerjarige, zogenoemde “programmasubsidies” voor milieuorganisaties is in het huidig tijdsgewricht dan ook geen noodzaak meer. “Projectgebonden” subsidies kunnen blijven. De Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM), waaronder jaarlijks EUR 6,7 miljoen wordt uitgekeerd, zal […]

1 reactie Lees verder →