Wet Bibob

Kennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan

door DJE 07/01/2019
Thumbnail image for Kennisgeving van BIBOB-rapporten aan de gemeenteraad is toegestaan

Steeds vaker spelen geheime BIBOB-rapporten een rol in de gemeentelijke besluitvorming. Vooral bij grotere bouwprojecten zijn er soms criminele invloeden in het spel. Dat kan dan een reden zijn om het betreffende project geheel of deels af te blazen of anders in te richten. Vanwege hun specifieke karakter moeten die BIBOB-rapporten geheim blijven, maar belangrijk […]

Lees verder →

Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

door PWdH 10/04/2014
Thumbnail image for Prostitutievergunningen, overheidsaansprakelijkheid en het belang van het belanghebbendebegrip

Zoals bekend is prostitutie sinds enige tijd gelegaliseerd en kun je dus ‘gewoon’ een exploitatievergunning voor een prostitutiepand aanvragen bij de gemeente. Een gewone branche zal de prostitutie echter nooit worden. Om te voorkomen dat mensenhandelaars, witwassers en andere duistere figuren met de zegen van het gemeentebestuur een bordeel kunnen openen, gaan burgemeesters niet over één nacht ijs. Ze voeren bijvoorbeeld […]

2 reacties Lees verder →

De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

door AT 28/03/2012
Thumbnail image for De Wet Bibob: het bestuur als rupsje nooitgenoeg

Op 20 maart jongstleden is heeft de Tweede Kamer de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob aangenomen. De wet maakt een eind aan enkele weeffouten in de Wet Bibob, zoals de rare beperking van het inzagerecht van de aanvragers die geconfronteerd worden met een hen onwelgevallig Bibob-advies en de wat onthande positie van de bezwaarcommissie die ook […]

3 reacties Lees verder →

Inzagerecht van Bibob-adviezen – een verzuchting

door JAdB 22/09/2010

Een verzuchting van mijn kant. Van de week mocht ik weer eens een Bibob-advies inzien. Voor degenen die het nog niet weten: als een bestuursorgaan een vergunningaanvrager/houder niet vertrouwt, kan hij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies op te stellen waarin wordt ingegaan op de vraag of ernstig gevaar bestaat de vergunning zal […]

6 reacties Lees verder →

Waarom de Wet Bibob zo slecht nog niet is (en waarom nadenken belangrijk blijft) – Deel I

door JAdB 23/07/2010

Het mag inmiddels wel bekend worden verondersteld: de Wet Bibob biedt bestuursorganen de mogelijkheid om vergunningen te weigeren of in te trekken op basis van (kort gezegd) vermoedens waaruit blijkt dat de aanvrager/vergunninghouder niet zuiver op de graat is. Er is veel kritiek op de wet geüit, onder meer op dit blog (zie bijvoorbeeld hier, […]

9 reacties Lees verder →

Update ministerraad 28 mei 2010

door GB 29/05/2010

Vorige week namen Balkenende en de parlementaire pers afscheid van elkaar op de persconferentie. De ministerraad zou nog wel bij elkaar komen, maar met het oog op de verkiezingen gingen de luiken dicht. Desondanks verscheen er  – opmerkelijk, eigenlijk – een hele serie persberichten. Hoe de ministers herinnerd willen worden? Binnen de marges van de spindoctors zo: […]

1 reactie Lees verder →

Controle op vooringenomenheid

door JAdB 13/04/2010

Stel: je bent briljant jurist – en je bent ook als zodanige bekend in de juridische wereld – en wilt dolgraag schrijven voor dit blog.  Je schrijft een stukje, stuurt het in, krijgt na lang wachten een e-mailtje van “de redactie” waarin staat dat het stukje niet wordt gepubliceerd. Als excuus worden wat vage afwijzingsgronden geformuleerd […]

2 reacties Lees verder →

Aansprakelijkheid na fout Bibob-advies

door AT 16/03/2010

Bestuursorganen die zich baseren op foute adviezen kunnen eigenlijk alleen maar foute besluiten nemen. Toen het Landelijk Bureau Bibob de burgemeester van Groningen adviseerde dat ernstig gevaar bestond dat een vergunninghouder zijn vergunning voor de exploitatie van een aantal prostitutiepanden zou misbruiken voor het verrichten van criminele activiteiten, trok burgemeester Wallage de vergunning in. Dit […]

1 reactie Lees verder →

De olievlek die Bibob heet

door AT 02/03/2010

Op 11 februari is een voorontwerp van een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob aan internetconsultatie blootgesteld. Met de voorgenomen wijziging wordt het palet bestuursbevoegdheden van bestuursorganen nog verder uitgebreid dan het al was. Via de Wet Bibob wordt een algemene weigeringsgrond aan bestaande vergunningstelsels – bijvoorbeeld de ten aanzien van bouwvergunningen of (APV-)exploitatievergunningen […]

3 reacties Lees verder →

Bureau Bibob: Over Supermannen en KB’tjes

door JAdB 09/12/2009

Eerder op dit blog besteedde ik aandacht aan het feit dat het Landelijk Bureau Bibob – blijkens sommige uitspraken – door rechters wel lijkt te worden gezien als een soort supermannen: bijna bovenmenselijk onfeilbaar. Dat is – net als Superman – echter een fictie, zoals steeds vaker blijkt. Niet alleen omdat de inhoud van de […]

4 reacties Lees verder →