Wet tekortreductie Rijk

Staatsrecht in crisistijd: Wet tekortreductie Rijk

door GB 17/09/2009

Nu Beatrix om mystieke redenen toch geen visionair verhaal mocht houden, zag het kabinet er geen been in om de majesteit deze tekst te laten uitspreken: Voor het eind van dit jaar zal een voorstel van een Wet tekortreductie Rijk en medeoverheden bij u worden ingediend, waarvan de regering hoopt dat deze op 1 januari […]

1 reactie Lees verder →