wetgeving

Zwabberend wetgeven

door Ingezonden 21/01/2015
Thumbnail image for Zwabberend wetgeven

Bij de uitoefening van zijn taken heeft de overheid vaak informatie nodig. Dat laat de aanpak van terrorisme ook duidelijk zien. Dat geldt ook voor taken die wat minder exotisch van aard zijn. Te denken valt aan de uitvoering van de belastingwetgeving. Zonder gegevens betreffende vermogen en/of inkomen kan de belastingdienst moeilijk vaststellen welk bedrag […]

3 reacties Lees verder →

De IJzeren Wet geslecht?

door CM 27/02/2014
Thumbnail image for De IJzeren Wet geslecht?

Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben vorige week stilgestaan bij het overlijden van de markante politica Els Borst (1932-2014). In de Eerste Kamer las de voorzitter een mooie herdenkingsrede voor waarin onder meer de volgende passage voorkwam: “Maar Els Borst bereikte zo veel meer. Zo verdedigde zij in haar strijd tegen de schrikbarende mortaliteit als […]

0 reacties Lees verder →

Drink als een prins!

door JAdB 19/02/2014

Wetgeving kan ineffectief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het rookverbod: dat wordt beperkt nageleefd. Er is kennelijk te weinig draagvlak voor onder horecaondernemers en gasten; en de uitvoeringslasten voor de overheid zijn te hoog waardoor toezicht nauwelijks plaatsvindt. De vraag is of zoiets ook voor de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop zal gaan gelden. De […]

0 reacties Lees verder →

Nucleaire optie III: het Blok

door CM 02/09/2013
Thumbnail image for Nucleaire optie III: het Blok

In de inmiddels beroemde Buitenhofuitzending filosofeerden Wim Voermans en Erik Jurgens over de mogelijkheid de grondwettelijke bepalingen aangaande de Eerste Kamer te wijzigen. Beide hoogleraren waren het erover eens dat een wijziging wenselijk was, maar het zou enige jaren duren en bovendien was een tweederde meerderheid in beide Kamers vereist. De vraag is echter of […]

6 reacties Lees verder →

Eerste Kamer eerst!

door CM 14/12/2012
Thumbnail image for Eerste Kamer eerst!

Onder de kop ‘Puur politieke opstelling misplaatst’ sprak het Financieele Dagblad vorige week de vrees uit dat de Eerste Kamer het werk van de Tweede Kamer zou gaan overdoen. Dit was geen algemene bespiegeling over het nut van het tweekamerstelsel, maar een concrete analyse van de dadendrang van met name de oppositie in de huidige […]

4 reacties Lees verder →

Boekreview: Van abdicatie tot Zetelroof (herziene druk)

door Redactie 21/01/2011

In maart 2010 verscheen op dit weblog een recensie van het staatsrechtelijk lexicon Van Abdicatie tot Zetelroof. In deze (gratis) uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt oud-parlementair journalist Max de Bok zo’n 300 begrippen uit het staatsrecht uit. En dat deed hij niet zo best, aldus de voornoemde recensie. De jubelreactie […]

7 reacties Lees verder →

Het eerste Constitutionele Hof van het Koninkrijk is een feit

door MN 17/11/2010

Heel ver hier vandaan, maar toch ook wel dichtbij, is afgelopen maandag 15 november het eerste Constitutionele Hof in het Koninkrijk geïnstalleerd. Plaats van handelen: Philipsburg, de hoofdstad van het nieuwe land Sint Maarten. Lange tijd heeft het er naar uit gezien dat Sint Maarten wel een (unieke) vorm van constitutionele toetsing zou krijgen, maar dat […]

2 reacties Lees verder →

Boekreview: Van abdicatie tot zetelroof

door Redactie 15/03/2010

Onlangs gaf de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het boekje ‘Van abdicatie tot zetelroof’ uit. In het boekje legt voormalig politiek journalist Max de Bok (bouwjaar 1933) zo’n 300 begrippen uit het staatsrecht uit. Blijkens het voorwoord van (toenmalig) minister Ter Horst zijn de toelichtingen met name […]

1 reactie Lees verder →

Verzamelwoede

door LD 12/07/2009

Onlangs verscheen de ‘Wet van 12 juni 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen’ in het Staatsblad. […]

1 reactie Lees verder →

Wetgevingsprocedure 2.0

door GB 18/06/2009

De op zichzelf niet onsympathieke poging van Rita Verdonk om op Wikipedia een politiek programma te laten ontstaan, werd vakkundig verzopen in voorstellen om aambeienzalf voortaan 100% te vergoeden en om sjoelen tot olympische sport te promoveren. Het dwong de nog immer ambitieuze politica tot een sterk aangepaste versie waarbij het gewone volk in aparte […]

2 reacties Lees verder →