wetgevingsbevel

Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

door DJE 04/03/2019
Thumbnail image for Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel

In de klimaatdiscussie wordt allerwegen als uitgangspunt genomen dat het recente oordeel van de rechter maatgevend is voor de politieke besluitvorming. In het Urgenda-arrest van het Hof in Den Haag van 9 oktober 2018 werd een eerdere uitspraak van de rechtbank op 24 juni 2015 in stand gelaten. Tot op het niveau van bewindslieden wordt […]

5 reacties Lees verder →

Vreemdelingenkamer geeft materieel wetgevingsbevel

door GB 22/12/2016
Thumbnail image for Vreemdelingenkamer geeft materieel wetgevingsbevel

Daags na de aankondiging van zijn vertrek geeft de spelverdeler van het bestuursrecht, de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, de wetgever nog wat huiswerk mee voor onder de kerstboom. De kwestie betreft de vraag of hoger beroep in het vreemdelingenrecht schorsende werking moet hebben; of een asielzoeker niet mag worden uitgezet zolang […]

1 reactie Lees verder →

SGP v. the Netherlands: de laatste kans…..

door PB 14/10/2010
Thumbnail image for SGP v. the Netherlands: de laatste kans…..

De kogel is door de kerk bij de SGP. De mannen gaan in Straatsburg klagen tegen de uitspraak van de Hoge Raad die de Nederlandse Staat beveelt maatregelen te nemen die een einde maken aan het uitsluiten van vrouwen op de kieslijsten van de SGP. Wij hadden dit natuurlijk allemaal al gehoopt. Een spraakmakende zaak voor […]

4 reacties Lees verder →

EHRM: journalistiek verschoningsrecht onvoldoende wettelijk gewaarborgd

door Ingezonden 08/10/2010

Aankomende ministers van het Kabinet-Rutte I opgelet! Sinds 14 september 2010 is een wetsvoorstel ter uwer indiening toch in ieder geval gaan gloeien; het is heter dan voorheen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft op 14 september 2010 bij monde van de Grote Kamer (unaniem!) streng gesproken. Nederland is toen (zaaknummer: 38224/03) op verzoek van Sanoma Uitgevers B.V. veroordeeld […]

1 reactie Lees verder →

SGP-uitspraak is Nederlandse Brown v. Board of Education

door GB 21/04/2010
Thumbnail image for SGP-uitspraak is Nederlandse Brown v. Board of Education

Hoewel kort door de bocht en druipend van de verschillen wil ik toch overeenkomst verdedigen tussen de SGP-uitspraak en het beroemde Brown v. Board of Education-oordeel van het Amerikaanse Supreme Court uit 1954. Op het eerste gezicht valt een aantal overeenkomsten op. Het Supreme Court rekende in 1954 af met de zogenaamde ‘seperate but equal-doctrine’, waarmee het […]

3 reacties Lees verder →

SGP-uitspraak: it ain’t necessarily so

door GB 16/04/2010
Thumbnail image for SGP-uitspraak: it ain’t necessarily so

De motivering van de Hoge Raad in de SGP-uitspraken houdt niet over. Hun huisstijl is weinig bloemrijk, maar een zaak als deze – waar ze nog extra de tijd voor namen – had toch wel met meer redenen omkleed kunnen worden. Het is namelijk nogal wat om een partij die in 1918 zo’n beetje is opgericht om gereformeerde onvrede over vrouwen in de […]

2 reacties Lees verder →

Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

door JU 09/04/2010
Thumbnail image for Vrouw en SGP: Hoge Raad locutum, iudicium finitum?

Het standpunt van de SGP omtrent de verkiesbaarheid van vrouwen is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Dat concludeert de Hoge Raad vandaag in twee arresten naar aanleiding van cassatieberoepen van de Staat en de Stichting Clara Wichmann. Een uitgebreider en preciezer bespreking volgt ongetwijfeld nog wel op dit blog, maar het lijkt er bij oppervlakkige lezing al […]

3 reacties Lees verder →

BVerfG en uitkeringen

door GB 17/02/2010

Het Bundesverfassungsgericht heeft Im Namen des Volkes ingegrepen in de sociale zekerheid. Verschillende sociale uitkeringen deugen niet. Daarvoor haalde het Hof niet de minste bepalingen van de Grundgesetz van stal: de menselijke waardigheid zelf moest er aan te pas komen. Die staat in artikel 1 lid 1 : ‘Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie […]

Lees verder →

Huisbezoeken in de sociale zekerheid I (bevel tot regelgeving)

door GB 22/06/2009

Sinds ongeveer 2004 zijn gemeenten bezig met het afleggen van huisbezoeken bij mensen die een uitkering ontvangen op basis van de WWB. Het doel is om vast te stellen of iemand bijvoorbeeld samenwoont met een ander. Doet hij dat, dan wordt zijn uitkering verlaagd. De uitkering voor een alleenstaande is namelijk meer dan de helft […]

2 reacties Lees verder →

De Hoge Raad als tipgever

door GB 12/05/2009
Thumbnail image for De Hoge Raad als tipgever

Af en toe is het aardig om heel specifiek en heel concreet de omvang van de rechtsvormende taak van de rechter en de communicatie tussen rechter en wetgever te volgen. Rondom het innen van de belasting speelt een interessante casus. Wat is het probleem? Gemeentelijke gebruikersheffingen moeten worden opgelegd aan feitelijke gebruikers van ‘percelen’. In […]

1 reactie Lees verder →