wetsvoorstel

Graaiende zorgbestuurders overgeleverd aan Brinkman en Gerbrands

door CM 15/01/2013
Thumbnail image for Graaiende zorgbestuurders overgeleverd aan Brinkman en Gerbrands

Wie er als topfunctionaris in de zorgsector warmpjes bijzit en dan toch durft te klagen bij de rechter over de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, loopt uiteraard het risico in de publieke opinie verketterd te worden. GB constateerde dat al in een eerdere bijdrage. Dit […]

1 reactie Lees verder →

Een lesje staatsrecht van de Raad van State

door CM 21/12/2012
Thumbnail image for Een lesje staatsrecht van de Raad van State

Geen eigen portefeuille en ook geen eigen geld. Het kabinet had erg te doen met de ministers Blok en Ploumen, respectievelijk voor Wonen en Rijksdienst en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Omdat deze bewindslieden, net als de rest van het kabinet-Rutte II, pas werden benoemd toen de algemene begrotingswetsvoorstellen allang bij de Tweede Kamer waren […]

2 reacties Lees verder →

Misverstanden rond Bruine Senaatsmeerderheid

door Redactie 19/11/2012
Thumbnail image for Misverstanden rond Bruine Senaatsmeerderheid

Het is geen geheim dat het eerste kabinet-Rutte voor een meerderheid in de Eerste Kamer afhankelijk was van een eenzame senator van Staatkundig Gereformeerde huize. VVD, CDA en PVV hadden immers bij de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2011 samen slechts 37 zetels bij elkaar gesprokkeld. Eén te weinig voor een meerderheid. Met de stem van […]

11 reacties Lees verder →

EHRM: journalistiek verschoningsrecht onvoldoende wettelijk gewaarborgd

door Ingezonden 08/10/2010

Aankomende ministers van het Kabinet-Rutte I opgelet! Sinds 14 september 2010 is een wetsvoorstel ter uwer indiening toch in ieder geval gaan gloeien; het is heter dan voorheen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft op 14 september 2010 bij monde van de Grote Kamer (unaniem!) streng gesproken. Nederland is toen (zaaknummer: 38224/03) op verzoek van Sanoma Uitgevers B.V. veroordeeld […]

1 reactie Lees verder →