Wilders

Toewijzing wrakingsverzoek Wilders gefileerd

door GB 08/11/2010

Bij het parket bij de Hoge Raad werken Advocaten-Generaal die het fileren van juridische stellingen tot op grote hoogte kunnen beoefenen. Onlangs heeft een van hen, mr. Aben, zich gebogen over de beschikking van de wrakingskamer om Wilders andere rechters te geven. Zijn analyse was bedoeld voor kleine kring (discussie tijdens een etentje?) maar is […]

6 reacties Lees verder →

Van waar zal onze grondrechtenbescherming komen?

door GB 04/11/2010

Minister Leers heeft een lastige positie. Hij ligt niet alleen aan de ketting bij de Grote Blonde Gedoger, ook het EHRM stelt grenzen. En bewaakt ze. Na de verhulde tegenwerking van de Raad van State ten aanzien het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland, is er nu een tweede akkefietje met Straatsburg. Over Irak, dit keer. […]

10 reacties Lees verder →

Column Jit Peters: Bea & Geert

door Redactie 02/11/2010
Thumbnail image for Column Jit Peters: Bea & Geert

Onder onze neus vindt een machtstrijd plaats tussen Wilders en de koningin. Dat ze geen vrienden zijn is bekend. Wilders laat dat met zoveel woorden blijken en de koningin heeft tevergeefs het kabinet Rutte/Verhagen/Wilders proberen te voorkomen. Althans daar heeft het alle schijn van. De hoofdrolspelers in dit drama hebben nu een positie die in […]

3 reacties Lees verder →

Over dertig jaar weten we of Wilders vrijuit was gegaan

door SvdL 26/10/2010

Stel: Wilders’ rechters waren niet gewraakt. Had de getuigenis van arabist van Jansen dan nog wat uitgemaakt? Kortom: hing Wilders al of was hij, ook na Jansens inbreng, vrijgesproken? As, zijn mijn oma altijd, as is verbrande turf. ‘As’ de rechters niet waren gewraakt, wat was er dan gebeurd? Een vreemde vraag voor juristen, want […]

2 reacties Lees verder →

De strijd der professoren III

door PB 22/10/2010

Het schijnt dat op geheime plekken in Nederland hooggeleerde professoren samenkomen voor intellectuele free fights. Nu is dat op zichzelf geen enkel probleem. Integendeel, het is zelfs aan te moedigen wanneer welgestelde gezelschappen zich gezamenlijk beraden op maatschappelijk relevante onderwerpen en daarvoor mensen uitnodigen. Het Vertigo-gezelschap is zo’n gezelschap. Ze spraken daar graag over de zaak Wilders, […]

18 reacties Lees verder →

Trrring! Trrring!

door SvdL 20/10/2010

‘Goedenavond. Ik ben de enquêteur van Scheppers & CO, het televisieprogramma van de NCRV. Ik doe een representatieve peiling onder ruim 500 Nederlanders die vanavond de telefoon opnemen om hen te vragen hoe links zij de rechters in het proces-Wilders vinden. U bent geselecteerd! Wil u meedoen?’ ‘Hoe rechts ik de rechters in het proces-Wilders […]

4 reacties Lees verder →

Column Tom Eijsbouts: De omsingeling van Duitsland

door Redactie 10/10/2010

Kan Europa ons, Nederland, te hulp komen tegen de Gedoger, zoals Geert Mak oppert in het Duitse weekblad Die Zeit van vorige week? Het is, lijkt me, andersom: Europa zelf staat op het spel. Niet voor niets zijn de Duitsers, en met name de christendemocraten, zo fel op Wilders. Bondskanselier Angela Merkel ging voorop; haar […]

1 reactie Lees verder →

De strijd der professoren

door PB 22/09/2010

Wat doe je als je als experts van de verdediging worden afgewezen door de rechtbank? Precies, dan kom je samen om te bespreken hoe we “toch nog invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de zaak.” En wat is dan natuurlijk de manier: een gezamenlijk interview in “de Pers”. Zo gaven de hoogleraren Ellian, De […]

51 reacties Lees verder →

Rechtsstaatretoriek & ordinaire politiek

door PB 11/08/2010

De afgelopen dagen is er binnen het CDA en de progressieve partijen veel roering geweest over een kabinet dat afhankelijk is van steun van de PVV. De PVV-opvattingen zouden strijdig zijn met de rechtsstaat, in het bijzonder de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Het CDA zou door samenwerking zijn eigen kernbeginselen verloochenen. Het net opgerichte […]

14 reacties Lees verder →

Ministeriële verantwoordelijkheid tijdens formatie

door GB 05/08/2010

Als het rechtse minderheidskabinet er daadwerkelijk komt, dan zal Wilders zich in de praktijk wellicht toch een stuk gematigder gaan uitlaten. Al was het maar omdat de SGP de hele onderneming gedoogt onder de voorwaarde dat ‘stijl en toon’ waardig blijven en Wilders de mannenbroeders toch nodig heeft om nog enig overwicht op Brinkman te […]

0 reacties Lees verder →