Wim Voermans

Column Wim Voermans: rechten studeren

door WV 06/07/2011

Bij het verschijnen van de Strategische Agenda voor Hoger Onderwijs, in deze weken waarin een nieuw cohort rechtenstudenten moet kiezen tussen de Kluwer en de Vermande een column over het begin van de rechtenstudie van Wim Voermans, inmiddels hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Alles heeft een begin. Ook een rechtenstudie, ook de mijne. Al […]

1 reactie Lees verder →

Column Wim Voermans: boete langstudeerders in strijd met rechtszekerheid

door WV 04/02/2011

Zoals alleen de Hoge Raad dat kan; read it and weep: Het tweede onderdeel van het middel beroept zich op de in 3.4 vermelde leer dat strikte toepassing van de wet onder omstandigheden zozeer in strijd kan komen met fundamentele rechtsbeginselen dat zij achterwege moet blijven en betoogt dat de gewraakte bepalingen van de Harmonisatiewet […]

6 reacties Lees verder →

Spelregels huidige formatieprocedure uit de tijd

door WV 09/09/2010

Zijn de regels die het formatieproces beheersen de afgelopen dagen geschonden?  VVD-leider Rutte’s mededeling in Tweede Kamer dat hij door wilde onderhandelen is volgens sommigen in strijd met de staatsrechtelijke regels van het formeren. Die gebieden immers dat de koningin op basis van consultaties een informatieopdracht of formatieopdracht geeft. Nu was het volgens sommigen al […]

2 reacties Lees verder →

Senaat past terughoudendheid gedurende de formatie

door WV 30/08/2010
Thumbnail image for Senaat past terughoudendheid gedurende de formatie

Het was tot voor kort goed gebruik dat de Eerste Kamer zich wat op de achtergrond hield bij de formatie. Ten eerste omdat de informatie en formatie meestal direct zijn gerelateerd aan Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat er na (of op basis van) die verkiezingen om de getalsverhoudingen te vertalen in een coalitie die het vertrouwen […]

0 reacties Lees verder →

Artikel 272 Wetboek van strafrecht – mag je lekken uit de ministerraad?

door WV 30/09/2009

We hebben in Nederland een heus verbod op uit de school klappen. Artikel 272 Wetboek van Strafrecht. Het eerste lid daarvan luidt: ‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, […]

3 reacties Lees verder →

Column Wim Voermans: Vanitas vanitatum, omnia vanitas!

door GB 19/04/2009

Staatsrechtelijke grenzen aan ijdeltuiterij Een politicus die niet een beetje ijdel is, is waarschijnlijk ook geen goede politicus. Maar hoever mag je nou gaan? Stelt het staatsrecht grenzen aan ijdeltuiterij? Tja. Om te beginnen: in de Grondwet staat bijna niks over het gedrag van politici (al net zomin als het gedrag van enige andere ambtsbekleder). […]

0 reacties Lees verder →