Wob

Nieuw nummer TvCR (2016/4)

door STKR 15/11/2016
Thumbnail image for Nieuw nummer TvCR (2016/4)

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit! Voor het hoofdartikel tekenden twee auteurs die als MD en MN ook op dit blog actief zijn: Michiel Duchateau en Mentko Nap van de RUG. In hun artikel analyseren zij de consequenties van de Europese Unie voor de nationale verhoudingen en concluderen ze dat de […]

0 reacties Lees verder →

Hoezo, ‘open overheid’?

door Ingezonden 02/03/2015
Thumbnail image for Hoezo, ‘open overheid’?

Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) zal op termijn de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Het doel van deze nieuwe wet is – aldus de memorie van toelichting – om overheden en semi-overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur […]

0 reacties Lees verder →

Misbruik van de Wob

door JAdB 19/11/2014
Thumbnail image for Misbruik van de Wob

Het zijn feestmaanden bij de Afdeling. Na de piet-ontvankelijkverklaring van vorige week oordeelt de Afdeling nu dat een beroep niet-ontvankelijk verklaard mocht worden wegens misbruik van recht. Dat is zo bijzonder dat er een persbericht aan is gewijd op de website van de Raad van State. Eerst de feiten: het verhaal begint bij de oplegging […]

2 reacties Lees verder →

Oplossing voor Wob-graaien

door JAdB 10/07/2014
Thumbnail image for Oplossing voor Wob-graaien

Als een bestuursorgaan niet op tijd een besluit op een aanvraag neemt, moet het daarvoor boeten. Of beter: een dwangsom betalen. Dat geldt ook als niet tijdig een besluit wordt genomen naar aanleiding van een Wob-aanvraag. De beslistermijn daarvoor is maximaal acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. Het probleem met Wob-verzoeken is echter […]

6 reacties Lees verder →

Moderne kunst en kennelijke onredelijkheid in Amsterdam

door FTG 12/09/2013
Thumbnail image for Moderne kunst en kennelijke onredelijkheid in Amsterdam

De afbeelding die u ziet is, ter vermijding van copyrightproblemen, een foto van een door mijzelf op ware grote geschilderde impressie van het schilderij Who’s Afraid Of Red, Yellow, and Blue III, van Barnett Newman. Barnett Newman maakte het type schilderij dat onvermijdelijkerwijs in musea aan gemiddelde bezoekers de opmerking ontlokt: “dat kan mijn 5-jarige […]

4 reacties Lees verder →

De Wob-koning

door JAdB 21/09/2012
Thumbnail image for De Wob-koning

De persvrijheid wordt bedreigd door de door Minister Spies voorgenomen wijziging van de Wob, aldus een aantal persorganisaties. De minister vindt namelijk dat in tijden van bezuiniging bestuursorganen niet al te veel tijd moeten besteden aan de afhandeling van Wob-verzoeken; dat zou te veel geld kosten. Terecht merken de organisaties op dat dat een gevaarlijke […]

3 reacties Lees verder →

Rutte: ‘Minder informatie naar de Kamer’

door GB 16/06/2011

Handige jongen, die Rutte. NOS.nl en Nu.nl koppen: ‘Rutte: ‘Minder informatie via de commissie stiekem.” Aanleiding waren berichten uit De Volkskrant dat Ter Horst en later Hirsch Ballin in de besloten commissie over de veiligheidsdiensten aan de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hadden verteld dat Willem-Alexander een bedrag had overgemaakt naar een makelaar ergens in […]

1 reactie Lees verder →

Jit Peters: ‘Openbaarheid mag van Donner niet veel kosten’

door Ingezonden 16/06/2011

Minister Donner heeft mede naar aanleiding van zijn toespraak op de jaarlijkse Dag van de persvrijheid op 31 mei 2011 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zet hij zijn positie ten aanzien van openbaarheid uiteen. Kort samengevat komt zijn opvatting er op neer dat Nederland het voortreffelijk doet met betrekking tot openbaarheid. Het […]

0 reacties Lees verder →

Informatiemonopolie overheid aan diggelen

door SvdL 20/07/2010

Wat hebben de bonnetjesaffaire in de UK, Noord-Korea en de Washington Post met elkaar gemeen? Voor het ontsluiten van de Britse affaire, het potdichte land en geheime informatie wordt gebruik gemaakt van alle voordelen die web 2.0 te bieden heeft. Het informatiemonopolie van de overheid gaat aan diggelen. State Department wordt er een beetje nerveus […]

1 reactie Lees verder →

Wiki-WOB’en

door Redactie 18/06/2010

Eerder schreven wij over ons WOB-verzoek voor de ontslagbrieven van de ministers en de te late reactie van onze minister-president. Inmiddels is er goed nieuw en is er slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de wet niet is overtreden. Onze ingebrekestelling bleek te voorbarig (pdf). Hoewel wij het originele besluit nooit hebben ontvangen, kan […]

15 reacties Lees verder →