Wspp

Regering gedoogt PVV niet langer

door Ingezonden 21/04/2011
Thumbnail image for Regering gedoogt PVV niet langer

De regering heeft eergisteren eindelijk een voorstel voor de nieuwe Wet financiering politieke partijen naar de Tweede Kamer gestuurd, vergezeld van een (foutief gedateerde?) Memorie van toelichting. Het FD gaf meteen al een uitstekende samenvatting van de inhoud, met als kernboodschap: “Alle partijen moeten giften > € 4500 openbaar maken, dus ook PVV”. “Partijen”? “Giften”? […]

2 reacties Lees verder →