Te oud om op tijd bezwaar te maken

door JAdB op 22/02/2012

in Bestuursrecht, Rechtspraak

Post image for Te oud om op tijd bezwaar te maken

Het leven gaat sneller als je ouder wordt. Voor je het weet is een bezwaartermijn plots verstreken; die is immers maar zes weken. En we weten: als je te laat bent met het bezwaarschrift, wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Dit overkwam een tachtigjarige aanvrager van een tegemoetkoming in hoge huurlasten op grond van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945. Tegen de niet-ontvankelijkverklaring ging de aanvrager in beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Daar betoogde de aanvrager dat voor ouderen “de tijd vliegt”. Daarom kon de aanvrager de overschrijding van de bezwaartermijn niet worden aangerekend. Bovendien zou een langere bezwaartermijn (dertien weken in plaats van zes) passender zijn voor ouderen.

De Centrale Raad maakt hiermee korte metten. Oud zijn levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Daarnaast is de bezwaartermijn door de wetgever “nu eenmaal” gesteld op zes weken. Het is niet aan de rechter om dat soort wettelijke termijnen te verlengen.

In het licht van het wettelijk systeem en de jurisprudentie is bovenstaande uitspraak meer dan begrijpelijk. Maar zou het echt zo erg zijn om bezwaartermijnen in dit soort zaken op te rekken? Er gaan al langer stemmen op om termijnen te verlengen in zaken waarin slechts één belanghebbende is (zoals uitkeringskwesties). Het belang van de rechtszekerheid van derden verzet zich immers niet tegen zo’n oprekking, terwijl daarmee aan de belangen van de door het bestuur geadresseerde burgers wel wordt tegemoet gekomen.

Aan dit soort bespiegelingen heeft de toch al niet zo fortuinlijke aanvrager weinig. Wellicht kan hij nogmaals een aanvraag indienen? Verzet art. 4:6 Awb zich daartegen? U mag het zeggen.

1 Super De Boer 23/02/2012 om 00:00

Nog een aanvraag indienen? Dat lijkt me niet. Meneer heeft al moeten procederen en is oud. Los daarvan: de zaak is inmiddels bekend bij SVB, lijkt me. Gewoon ambtshalve heroverwegen dus.

Vorige post:

Volgende post: