Tegenzet Europa

door GB op 26/02/2009

in Uncategorized

De rol van de Europese Unie binnen het bestrijden van de financiele en nu ook economische crisis is sinds lange tijd vrij onzichtbaar. Ongetwijfeld zal er bij de ECB een crisiscentrum op volle toeren draaien, en we begrepen dat bij de nationalisatie van Fortis is gebeurd met Neelie constant aan de telefoon. Maar desondanks liegen de feiten niet: staatsinterventie is terug van weggeweest en doet zich op ongekende schaal voor. Waar is de EU?

Neelie – who’s afraid of Red, Green, Blue and Yellow? – Kroes laat en liet nog wel met enige regelmaat van zich horen. Recent ging ze rollend over straat met Sarkozy. De een vond de ander een dwaas en de ander schoof de een in de schoenen dat hij de crisis alleen maar verdiepte. Voor een leek als ik ging het er echter op lijken dat de Europese samenwerking hard op weg was om te worden gereduceerd tot het niveau van de internationale samenwerking tegen clusterbommen.

Maar na enig zoeken blijkt de EU veel intelligenter te reageren. De EU komt niet zozeer als EU in actie, maar pakt dat subtieler aan. De banden met de nationale rechters worden aangehaald. Zij zijn het immers die uiteindelijk de staatssteun moeten opsporen en terugvorderen moeten gelasten. Daarom heeft de Europese Commissie een mededeling gedaan aan de nationale rechtbanken. Uit het begeleidende persbericht: ‘The new guidance has two key aims: to explain the role of national courts in the state aid field as defined by the EU courts and to offer national courts practical and user friendly support in individual cases.’ Euro-sceptici worden ook alvast bediend met een Rapid Press Release: ‘The new Notice is based on the case law of the European courts and does not seek to introduce any further legal obligations for national courts. Consequently, it does not limit the independence of national courts. This is also explicitly stated in the new Notice.’

Wat heeft de Commissie de rechtbanken te bieden? Allereerst een uitgebreide analyse van de huidige stand van het gemeenschapsrecht ten aanzien van steunmaatregelen – vooral een grote samenvatting van door het HvJEG gegeven oordelen. Opvallend is wel dat het hier de Commissie is die in hoofdzaak de jurisprudentie van het HvJEG interpreteert. Daarbij pepert de de Commissie de nationale rechtbanken ook in dat ze Europees rechter in eerste aanleg zijn. Bijvoorbeeld in overweging 22:

Wanneer zij [de nationale rechtbanken] toezien op de bescherming van de belangen van de justitiabelen, moeten de nationale rechtbanken ten volle rekening houden met het nuttig effect en de rechtstreekse werking van artikel 88, lid 3, van het Verdrag en met de belangen van de Gemeenschap.

En onder verwijzing naar Costa/E.N.E.L. moet men zich ook ten aanzien van de staatsaansprakelijkheid niet te veel illusies maken.

Ongeacht de mogelijkheid om een schadevordering krachtens het nationale recht in te dienen, heeft een inbreuk op de opschortingsverplichting overeenkomstig het Gemeenschapsrecht rechtstreekse en bindende gevolgen. De in artikel 88, lid 3, van het Verdrag vervatte opschortingsverplichting is namelijk een rechtstreeks toepasselijke bepaling van het Gemeenschapsrecht die verbindend is voor alle autoriteiten van de lidstaten.

Maar de Commissie gaat verder. Onder de vlag van de gemeenschapstrouw van artikel 10 EG-verdrag stelt ze ook een soort prejudiciele procedure open. Dat mag voor van alles zijn, ook juridische kwesties. Dat mogen zelfs toepassingsvragen zijn (is deze maatregel een steunmaatregel) De vraag is dan natuurlijk hoe de Commissie uit het vaarwater van de HvJEG blijft. Daarvoor wordt een subtiel intstrumentarium van stal getrokken. Een advies van de Commissie zal niet meer zijn dan een ‘juridische toelichting’, niet zijnde een ‘authentieke uitlegging van het verdrag’.
Het enige wat nog ontbreekt is een subtiele opmerking dat Franse rechters voorrang krijgen. Voor de rest is het duidelijk: Sarkozy, eat your heart out! Was getekend, Neelie – dwaas? -Kroes

Vorige post:

Volgende post: