Telegraaf, leer eens lezen

door FTG op 09/07/2009

in Varia

Het gaat niet zo goed met het Nederlandse onderwijs. Het niveau daalt op alle vlakken. Dat is zorgwekkend om een aantal verschillende redenen. Eén daarvan is dat burgers die volwaardig willen deelnemen aan de democratie een minimum aan opleiding en denkvermogen nodig hebben. Nu heeft niet iedereen de tijd om zich overal in te verdiepen, maar dat hoeft ook niet. Er is bijvoorbeeld de pers die, als het goed is, zich in de verschillende kwesties die spelen verdiept en verslag uitbrengt. De daling van het onderwijsniveau beïnvloedt echter ook het niveau van de pers. Stukken in de krant zijn vaak niet meer dan gebrekkige samenvattingen van teksten van anderen.

Een voorbeeld daarvan is te vinden in de Telegraaf van 8 juli 2009. Het artikel meldt: “Allochtone vmbo- en havo-leerlingen mogen bij het examen Nederlands ongestraft meer fouten maken dan autochtone leerlingen. Zo wordt bij Nederlandse vmbo’ers die twee spelfouten maken een punt van het totaal afgetrokken, terwijl dat bij allochtone leerlingen pas bij zes spelfouten gebeurt.” De honderden reacties bij dit artikel hebben vrijwel allemaal dezelfde teneur: het land gaat naar de verdoemenis; diploma’s van Marokkanen zijn dus niets waard, omdat ze voorgetrokken worden; we gaan PVV stemmen, etc..

Blijkens het stukje in de Telegraaf is het AD de bron voor de informatie. Als je vervolgens het stukje in het AD leest blijkt de Telegraaf-journalist de helft niet begrepen te hebben. Hij of zij laat in ieder geval de meest cruciale informatie weg. Het gaat namelijk niet om allochtonen, in de betekenis van scholieren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Het gaat alleen om leerlingen uit het buitenland die minder dan 6 jaar op een Nederlandse school hebben gezeten en hier op de middelbare school examen doen. Waar moet je dan aan denken? Aan kinderen van expats, die hier bijvoorbeeld op hun dertiende zijn komen wonen en hier hun schoolopleiding af maken. Of kinderen van ambassadepersoneel. Maar in ieder geval niet aan hier geboren allochtonen. De verontwaardiging die het bericht genereerde is dan ook volstrekt ongefundeerd.

Het is buitengewoon bedenkelijk dat ook de wat serieuzere pers dezelfde fout maakt als de Telegraaf. Maar nog veel erger is het eigenlijk dat Kamerleden van de PVV, zonder enig nader onderzoek, meteen Kamervragen gaan stellen aan de staatssecretaris, kennelijk klakkeloos uitgaand van de juistheid van de premissen van het stukje in de Telegraaf .

Update: reactie van het ministerie van Onderwijs

Vorige post:

Volgende post: