Terug naar 1977

door PWdH op 28/09/2009

in Varia

Dit weekend kwam uit Zürich het nieuws van de arrestatie van de Pools-Franse regisseur Roman Polanski (o.m. The Pianist). Bij de levensloop van Polanski is de kwalificatie ‘dramatisch’ wel gepast. Op tienjarige leeftijd ontsnapte hij uit het ghetto van Warschau en legde zwaargewond (hij was in zijn been geschoten) een tocht van 150 kilometer af. Zijn moeder overleed in Auschwitz, terwijl zijn vader overleefde maar geen contact meer wilde onderhouden, omdat Polanski was gevlucht.

Polanski vestigde zich in Hollywood als filmmaker en trouwde met de actrice Sharon Tate. Terwijl hij in Londen een film voorbereidde, werd zij in 1969 vermoord door de vorige week in gevangenschap overleden Susan Atkins, lid van de sekte van Charles Manson.

Polanski zelf wordt door de Amerikaanse justitie sinds 1977 gezocht wegens verkrachting van een dertienjarig meisje. Met haar heeft hij inmiddels een schikking getroffen. Sinds eind 2005 schijnt justitie in Amerika weer actief jacht te maken op destijds gevluchte Polanski (waarom precies en precies sindsdien is mij niet duidelijk), die landen die hem mogelijk aan de VS zouden uitleveren steeds vermeed. In Zwitserland waande hij zich veilig om dit weekend een oeuvreprijs in ontvangst te nemen.

Je kunt je afvragen of het vermeende misdrijf na tweeëndertig jaar niet is verjaard. Wellicht is dat de reden dat de jacht op Polanski recent weer werd geopend. Aan verjaring staat misschien ook in de weg dat hij heeft verklaard schuldig te zijn (de fameuze plea bargain) om een proces te vermijden en een akkoord met justitie te bereiken. De ministers van buitenlandse zaken van Frankrijk en Polen lopen zich inmiddels warm om via Clinton Obama te bewegen tot het verlenen van gratie. Polanski zelf zal zijn uitlevering aanvechten.

Op internet is uiteraard veel informatie te vinden. Als verstrooiend alternatief kan ook de roman ‘Het Schervengericht‘ van A.F.Th. van der Heijden worden gelezen. Van der Heijden construeert daarin de ontmoeting tussen de regisseur en sekteleider Manson in een Californische gevangenis, waarbij ook de (vermeende) verkrachting en de schokkende moord op Tate uit de doeken wordt gedaan.

Vorige post:

Volgende post: