The Federalist Papers No. 11: The Utility of the Union in respect to Commerce and a Navy

door FTG op 12/10/2009

in Varia

Boten zijn leuk. Een beetje rondvaren in de zon, wijntje erbij, mastkappen en ramkoers varen. Boten zijn echter ook nuttig. Wie de zeeën beheerst, beheerst de handel. Eén van de problemen voor de Verenigde Staten in wording was dat de zeeën beheerst werden door de Europeese mogendheden. Als klein landje doe je daar weinig tegen, maar verenigd sta je sterker.

Een land kan geld verdienen met het produceren van goederen, maar het zelf vervoeren en verhandelen van die goederen zorgt voor veel meer toegevoegde waarde. Daarom zijn volgens Hamilton de Europese naties in de achttiende eeuw ook zo rijk. Verenigd kunnen de Amerikaanse staten deze Hegemonie echter doorbreken. De VS zouden bijvoorbeeld de handelsdrijvende naties kunnen verbieden Amerikaanse havens aan te doen. Dat zou de Amerikanen in een sterke onderhandelingspositie plaatsen, waardoor zij andere naties kunnen bewegen ook de Amerikanen toegang te verschaffen tot hun markten. Staten afzonderlijk hebben die mogelijkheid in veel mindere mate.

Ook een sterke marine, die de afzonderlijke staten zich niet, maar een verenigde staten zich wel zou kunnen veroorloven, is daarbij van groot belang. Niet omdat Hamilton vindt dat de Verenigde Staten kolonies moeten veroveren, maar om te profiteren van de rivaliteit tussen de Europese naties. Als bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk verwikkeld zijn in een conflict met betrekking tot één van hun kolonies in de West, zal, onder andere vanwege de geografische positite van de VS, hulp van de Amerikanen doorslaggevend kunnen zijn. Een bondgenootschap met de VS zal dus veel waard zijn. Dit levert de Verenigde Staten geld, maar vooral ook macht op.

Individueel zullen de afzonderlijke staten niets bereiken op dit punt, verenigd echter des te meer. Zonder samenwerking, zegt Hamilton zou de Amerikaanse “spirit of enterprise (…) be stifled and lost, and poverty and disgrace would overspread a country which with wisdom might make herself the admiration and envy of the world.”

Dat laatste is inderdaad aardig gelukt. Want alhoewel er momenteel sprake is van enige neergang, heeft Amerika toch decennia lang de wereld economisch overheerst.

Vorige post:

Volgende post: