The Federalist Papers no. 13: Advantage of the Union in Respect to Economy in Government

door JAdB op 26/10/2009

in Varia

Een voordeel van de Unie – in vergelijking met het indelen van de Amerikaanse staten in drie confederaties – is kostenbesparing. Niet alleen omdat er minder ambtenaren nodig zijn om smokkelaars te bestrijden (zie het vorige paper) of omdat drie confederaties voor hun eigen veiligheid meer zullen moeten investeren in het leger, maar ook omdat een staat van een bepaalde omvang net zoveel uitgaven zal moeten doen als een staat van een grotere omvang. Hamilton stelt dat bijvoorbeeld Groot-Brittannië dezelfde “civil lists” zal hebben als de Union. De inwoners van de kleinere staat zullen dan ook per hoofd van de bevolking meer aan de staat moeten afdragen dan de inwoners van de grotere staat. Het is daarom onzinnig om de Amerikaanse staten op te splitsen in verschillende confederaties. Het paper ontbeert overigens enige onderbouwing.

Hamilton merkt daarnaast nog op dat, indien de Amerikaanse staten worden ingedeeld in drie confederaties zoals de tegenstanders van de Union willen, Amerika zich uiteindelijk zal ontwikkelen tot twee staten: Noord en Zuid. Waarom Hamilton deze opmerking maakt, wordt niet duidelijk.

Helaas bevat het paper niet meer inhoud dan hetgeen hierboven staat beschreven. Als gezegd, het paper bevat geen redengeving. Als dit blog een processtuk zou zijn, zou ik schrijven dat Hamiltons betoog als onvoldoende onderbouwd ter zijde moet worden geschoven.

Dat doe ik dan ook maar.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: