The Federalist Papers no. 2: Concerning dangers from foreign force and influence

door JAdB op 17/05/2009

in Varia

Het tweede Federalist Paper is van de hand van John Jay. Hij geeft daarin redenen waarom het onafhankelijke Amerika niet moet worden opgesplitst in aparte soevereine staten, maar juist geunificeerd moet blijven.

De argumenten die hij hiervoor aandraagt zijn niet bijster interessant. Het is eigenlijk een kwestie van goddelijke voorzienigheid, zo stelt Jay. Immers, het kan geen toeval zijn dat het onafhankelijke Amerika bestaat uit een aaneengesloten stuk land, met een verscheidenheid aan vruchtbare grond, omringd door wateren (alsof de voorzienigheid dit land heeft willen samenbinden) met daarin machtige rivieren die de interne communicatie zo gemakkelijk maken.

De voorzienigheid heeft dit land aan een volk gegeven dat net zo´n eenheid uitstraalt als het land zelf. Het volk spreekt immers dezelfde taal, hangt dezelfde religie aan, heeft eendrachtig in de oorlog gevochten, etc. Naast de goddelijke voorzienigheid, draagt Jay nog een ander autoriteitsargument aan. Het voorstel voor een constitutie, afkomstig van de Conventie, moet worden aangenomen omdat het is voorgesteld door deze Conventie. Onbetwist is dat deze uit wijze mannen bestaat. Daar kun je op vertrouwen.

Het doel van de federalist papers was het overtuigen van het volk. Jay had goed in de gaten dat dit doel niet alleen kan worden bereikt door inhoudelijke argumenten. Grappig is dat hij dit in feite ook schrijft:

Admit, for so is the fact, that this plan is only recommended, not imposed, yet let it be remembered that it is neither recommended to blind approbation, nor to blind reprobation; but to that sedate and candid consideration which the magnitude and importance of the subject demand, and which it certainly ought to receive. But this, (as was remarked in the foregoing number of this Paper,) is more to be wished than expected, that it may be so considered and examined.

Het volk kan inhoudelijke argumenten niet volledig appreciëren, nu het volk het grondwetsvoorstel niet zal onderwerpen aan sedate and candid consideration. Dat in acht nemende, heeft Jay (en terecht) gedacht er goed aan te doen om het (puriteinse) volk dan maar te overtuigen middels een confrontatie met de goddelijke voorzienigheid.

Vorige post:

Volgende post: