The Federalist Papers no. 3: Concerning dangers from foreign force and influence (continued)

door GB op 21/05/2009

in Varia

In nummer 3, de tweede in een reeks van 4 papers over buitenlandse politiek, varieert Jay op het ‘dan dooft het licht’-argument dat ons ten tijde van de Europese Grondwet werd voorgehouden. Een meer stevige federale regering is namelijk een betere garantie tegen oorlogen. En is de veiligheid niet het eerste doel dat een staat moet dienen?

Oorlogen ontstaan, aldus de diplomaat Jay, als gewapende voorzetting van (handels)conflicten over verdragen en als gevolg van botte agressie. Ten aanzien van de eerste oorzaak is het goed om de buitenlandse betrekkingen en de interpretatie van verdragen aan federale ambten over te laten. Voor deze ambten zullen immers de betere en wijzere kandidaten gekozen worden (omdat de unie simpelweg te groot is voor vriendjespolitiek) en op deze manier wordt verdeeldheid voorkomen. Handelspartners zullen dus minder snel een casus belli hebben.

Een zuivere agressieoorlog kan niet altijd voorkomen worden. Maar de kans erop kan wel worden verkleind als een federale regering over oorlog en vrede gaat beslissen, in plaats van de Staat die toevallig grenst aan Spaans grondgebied. Direct aan de grens kunnen de gemoederen snel verhit raken, zodat het goed is om niet de eerste de beste grensstaat te laten besluiten over een oorlog met Spanje.

En last but not least wijst Jay heel subtiel op het effect van een forse Uncle Sam. Een stevige federale regering legt nu eenmaal meer gewicht in de internationale schaal, dan een huis dat tegen zichzelf verdeeld is. In 1685 had het stadstaatje Genua de Franse koning geïrriteerd. Ze wilden het goedmaken, maar werden door de Franse koning eerst fors vernederd. ‘Would he on any occasion either have demanded or have received the like humiliation from Spain, or Britain, or any other POWERFUL nation?’

Vorige post:

Volgende post: