The Federalist Papers No. 9 – The Utility of the Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection

door JAdB op 28/09/2009

in Varia

In zijn bijna poëtische inleiding beschrijft Hamilton hoe verschrikkelijk het is om de geschiedenis van de Griekse en Italiaanse republieken (“petty republics”) te lezen. Want deze republiekjes bewogen zich voortdurend tussen twee uitersten: tirannie en anarchie. Er was geen stabiliteit, en dat doet nog steeds pijn:

“If now and then intervals of felicity open to view, we behold them with a mixture of regret, arising from the reflection that the pleasing scenes before us are soon to be overwhelmed by the tempestuous waves of sedition and party rage.”

Hamilton merkt op dat de politieke wetenschap inmiddels is gegroeid. Beginselen als de scheiding der machten en checks and balances waren vroeger nog niet bekend, maar nu wel. De inrichting van staten is daardoor beter geworden, met meer stabiliteit als gevolg.

In dit paper stelt Hamilton dat de Union een extra check toevoegt bovenop de al bestaande checks and balances. Dat betekent dus nog meer stabiliteit. Het gaat dan om het volgende.

De al bestaande checks and balances betreffen de balans tussen de verschillende machten binnen één staat. De extra check van de Union zorgt volgens Hamilton voor balans tussen de macht van de verschillende tot de unie behorende staten. Hoe? Dat beschrijft Montesquieu.

“A [confederate] republic of this kind (…) may support itself without any internal corruptions. (…) If a single member should attempt to usurp the supreme authority, he could not be supposed to have an equal authority and credit in all the confederate states. Were he to have too great influence over one, this would alarm the rest. Were he to subdue a part, that which would still remain free might oppose him with forces independent of those which he had usurped and overpower him before he could be settled in his usurpation. Should popular insurrection happen in one of the confederate states the others are able to quell it. Should abuses creep into one part, they are reformed by those that remain sound. The state may be destroyed on one side, and not on the other; the confederacy may be dissolved , and the confederates preserve their sovereignty.”

Je kunt je afvragen of bovenstaande redengeving wel voor de Union pleit.

In de eerste plaats gaat Montesquieu er namelijk van uit dat de staten die de confederatie vormen alle van redelijk geringe omvang zijn. De Amerikaanse staten verschilden wat dat betreft echter behoorlijk van elkaar. Hamilton merkt dat ook op, maar hij stapt daar redelijk gemakkelijk overheen door te stellen dat het opsplitsen van de staten “never [could] promote the greatness or happiness of the people of America” omdat daardoor juist weer conflict zou ontstaan.

In de tweede plaats zijn de voordelen van de confederatie die Montesquieu noemt niet gelegen in het feit dat daardoor minder interne conflicten zouden kunnen ontstaan. Hij geeft juist aan dat conflicten makkelijker, maar niet per se minder gewelddadig, zijn op te lossen zodat de confederatie kan blijven voortbestaan. De (externe) stabiliteit van de confederale staat is daarmee gewaarborgd. Maar het Amerikaanse volk zal daar weinig boodschap aan hebben: dat zal nog steeds worden gehinderd door het interne conflict.

Al met al valt op het paper dus wel wat kritiek te leveren. Overigens niet alleen inhoudelijk, maar ook voor wat betreft de opbouw. Het onderwerp van het paper is het voorkomen van intern conflict, maar dat wordt – na de citaten van Montesquieu – snel vergeten. Hamilton maakt nog snel wat opmerkingen over het verschil tussen een confederacy en een consolidation van staten, om vervolgens af te sluiten met het leveren van kritiek op Montesquieu’s voorkeur voor de staatsvorm van het oude Lycië.

Het is dan ook maar goed dat Hamilton even een rustpauze krijgt. Volgende week is James Madison aan de beurt. Het te behandelen onderwerp wordt echter niet met rust gelaten, want de titel van het paper is The Utility of the Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection (continued).

1 Publius 04/10/2009 om 19:32

Hulde voor deze 'special'.

Vorige post:

Volgende post: