The flaws of human nature

door PWdH op 16/08/2009

in Varia

De rentetarieven die banken aan elkaar in rekening brengen zijn al enige tijd historisch laag. Daarmee is de kredietcrisis formeel voorbij. Die ontstond immers doordat banken elkaar geen geld meer wilde lenen. Liquiditeit droogde op, zo heette het, en de economie kwam tot stilstand.

De vraag is nu of we er nu echt wijzer worden van dit formele einde van de kredietcrisis. Banken blijven huiverig hun geld door te lenen aan consumenten en ondernemingen. Bovendien is het veelal niet ‘hun’ geld, maar geld dat de Europese Centrale Bank in het systeem heeft gepompt om de banken overeind te houden.

En wat is er eigenlijk met de beroemde ‘rommelkredieten’ gebeurd? De Nederlandse Staat garandeerde 80% van de ‘Alt A’-hypotheken van ING. Naar verluid is daarop inmiddels een flink verlies geincasseerd, zowel door de bank als door de Staat. De toxic waste van Fortis moet nog ergens rondzwerven tussen de geplunderde holding, de Belgische Staat en BNP Paribas. Hoe dan ook moet op enig moment iemand het verlies nemen. Dat zal meestal wel de betrokken overheid zijn.

Voorbij is het dus nog niet. Evenmin zijn we verlost van de vraag hoe het nu zover kon komen. CNBC maakte er nog eens een mooie uitzending over: ‘House of Cards‘ (niet te verwarren met de door GB besproken serie). Vanuit het perspectief van de hypotheeknemer, -gever, Wall Streetse zakenbank en Europese institutionele investeerder wordt nog eens besproken hoe het perverse systeem van subprime hypotheken, securitisatie en onmogelijk hoge rendementen als een kaartenhuis ineenstortte.

Interessant is dat ook Alan Greenspan, de voormalige centrale bankpresident, aan het woord komt. Aan hem wordt de vraag voorgelegd of de kredietcrisis te vermijden was geweest met beter toezicht (vanaf ca. 87′). Volgens Greenspan echter moeten we dit soort crises niet willen vermijden. Ze zijn namelijk inherent aan het kapitalisme dat de mens en de VS overigens zoveel goeds brengt. Bovendien kan het niet, want ‘the flaws of human nature are such that we cannot change them‘.

Vorige post:

Volgende post: