The new speaker

door Redactie op 14/06/2009

in Buitenland

Op 22 juni kiest het Britse House of Commons een nieuwe voorzitter uit zijn midden. Het lagerhuis komt bijeen, niet onder het voorzitterschap van een van de deputy-speakers maar onder het voorzitterschap van “the Father of the House”. Een eretitel die toekomt aan het lid dat ononderbroken het langst in het Lagerhuis zitting heeft.Deze regel is in 1971 ingevoerd. Tot die tijd werd een bijzondere zitting waarin de speaker werd gekozen geleid door de Clerk of the House. Deze functionaris, die dus géén lid van de Lagerhuis is, mocht niet spreken maar gaf het woord aan de leden door hen aan te wijzen.

Nadat het Lagerhuis (desnoods in verschillende stemrondes) uiteindelijk één van de leden tot nieuwe speaker heeft gekozen, wordt deze door zijn ‘supporters’ vanuit de groene bankjes naar de speakerschair getrokken. De gekozene stribbelt traditiegetrouw tegen omdat in het verleden er nog weleens een hoofdje van een speaker sneuvelde als het Lagerhuis tegen de wil van de vorst handelde.

Maar… de speaker moet ook nog toestemming van de “Sovereign” hebben alvorens zijn functie te mogen uitoefenen. Daarom leidt de speaker-elect de leden van het Lagerhuis naar the House of Lords waar de Lords Commissioners hem, namens de Souvereign, bevestigen.

Déze speaker-verkiezing is midden in een parlementaire sessie, maar na verkiezingen vraagt de speaker-elect ook aan de Sovereign (via deze Lord Commissioners) om de vrijheden van het parlement te bevstigen: “in the name and on behalf of the Commons of the United Kingdom, to lay claim, by humble petition to Her Majesty, to all their ancient and undoubted rights and privileges, especially to freedom of speech in debate, to freedom from arrest, and to free access to Her Majesty whenever occasion shall require.” Anno 2009 worden ook deze rechten altijd bevestigd.

Rest de nieuwe Mr. or Madam Speaker alleen nog alle banden met zijn/haar partij te verbreken; een speaker is immers geheel onpartijdig en daarna in een zwarte zijden kleed zijn/haar plaats in te nemen in de speakers chair.

Order! Order!

Vorige post:

Volgende post: