Tjielp?

door GB op 14/03/2009

in Varia

Tot nu toe lijkt de boekenweek een beetje aan de staatsrechtbeoefening voorbij te gaan. Dat is echter schijn. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Zo is Berend de Bonte, medewerker Nederlands Biografisch Archief, druk bezig met een boekje over bewindspersonen met dierennamen. ‘Dat valt nog niet mee’, vertelt hij. ‘De mooiste namen zijn natuurlijk Vos, Rat en Eland. Maar dan begint het geschipper. Van der Leeuw en Den Beer Poortugael, ik herken daar wel beesten in. Of dat voldoende is? En wat te denken van meervoudsvormen (Bevers) en spelfouten (Kalff)? Ik kom er niet echt uit,’ geeft Berend toe. ‘Misschien had ik er eerder aan moeten beginnen. Maar we dachten eigenlijk allemaal dat het thema dit jaar ‘kleuren’ zou zijn.’ Hij weet daarom inmiddels alles over Geel en Rood. Nutteloos, zoals nu blijkt.

Prof. Nieuwenhuis – geen beoefenaar van het staatsrecht doch een regelmatig bezoeker van dit terrein – heeft van dergelijke problemen geen last. Hoewel hij dit keer niet een nieuw boek geschreven heeft, wil hij op verzoek wel in één van zijn boeken voorin een verhaaltje over een olifant schrijven. ‘Maar alleen als men daar prijs op stelt,’ benadrukt de hoogleraar, ‘anders niet.’

De rest van het veld wil nog niet veel zeggen over de plannen die op stapel staan. ‘Er wordt druk gewerkt,’ aldus een wetenschappelijk medewerker die verder anoniem wil blijven, ‘maar in principe is voor ons elke week eigenlijk een boekenweek. Wat was het thema zei u?’

Vorige post:

Volgende post: