Toewijzing wrakingsverzoek Wilders gefileerd

door GB op 08/11/2010

in Haagse vierkante kilometer, Rechtspraak

Bij het parket bij de Hoge Raad werken Advocaten-Generaal die het fileren van juridische stellingen tot op grote hoogte kunnen beoefenen. Onlangs heeft een van hen, mr. Aben, zich gebogen over de beschikking van de wrakingskamer om Wilders andere rechters te geven. Zijn analyse was bedoeld voor kleine kring (discussie tijdens een etentje?) maar is inmiddels uitgelekt en nadien beschikbaar gesteld op het NJBlog.

Stap voor stap worden de afslagen die volgens Aben verkeerd genomen zijn gemarkeerd. Was er wel sprake van een afwijzing van het verzoek om Janssen te horen? Volgde inderdaad uit de jurisprudentie dat iedere voorbijganger die toevallig aanwezig is op verzoek moet worden gehoord? En was hier eigenlijk wel een verdedigingsbelang in het geding, zelfs als Schalken Jansen een avond lang had zitten doorzagen over de opportuniteit van zijn beschikking? En vooral: hoezo maken ‘eerdere incidenten’ het wantrouwen ‘ begrijpelijk’ en wat zou dat moeten betekenen?

Alles uitmondend in de conclusie: ‘Niet de beslissing van de Wilderskamer, maar die van de wrakingskamer [is] in strijd met de geldende jurisprudentie.’

De zaak Wilders was al bijzonder, dus dit kan er nog wel bij. De Hoge Raad heeft er alvast een persbericht aan gewijd.

{ 5 reacties… read them below or add one }

1 PB 08/11/2010 om 20:11

Een helder stuk van dhr. Aben. Waarschijnlijk wisten de leden van de wrakingskamer dit ook, maar wat doe je als jij in de wrakingskamer zit? En dhr. Wilders gebruikt dit uiteraard om zijn strijd tegen de rechterlijke macht (de laatste elite) voort te zetten….. “Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden”. Dat geldt op dit moment voor alle leden van de rechterlijke macht die ook maar een zin spreken over Wilders.

2 JvG 09/11/2010 om 00:21

De strekking hier lijkt te zijn dat de opinie van dhr. Aben onaantastbaar juist is. Gezien het feit dat de conclusie van een AG niet altijd wordt gevolgd is die gevolgtrekking zelf niet navolgbaar. Zelfs al zou het oordeel van Aben juridisch deugdelijk in elkaar steken – dat laat ik momenteel in het midden – neemt dat niet weg dat dit soort stukken niet in de media thuis horen. Dergelijke incidenten beschadigen de rechterlijke macht alleen maar meer.

3 GB 09/11/2010 om 11:32

@ JvG

De post was vooral signalerend bedoeld. N.a.v. deze reactie heb ik nog een kleine aanvulling gedaan.

Ben het helemaal met je eens dat dit soort volstrekt onnodig en schadelijk zijn. Zoals ook de berichten dat de Amsterdams rechtbank zich intern in kampen zou verdelen.

4 JAdB 09/11/2010 om 12:38

Wat mij het meest stoort, meer nog dan het feit dat deze notitie door een of andere joker is gelekt, zijn de reacties onder het stuk van NJBlog, waarin zelfs niet wordt geschroomd de Tweede Wereldoorlog ten tonele te brengen om de rechterlijke macht te bekritiseren.

5 WJLH 10/11/2010 om 16:08

Prof. Egbert Dommering heeft een heel mooi stuk geschreven in de Groene van 4 november (die met Harry M. op het omslag) waarin hij uitlegt dat de beslissing destijds van het OM om Wilders niet te vervolgen in strijd was en is met het vervolgingsbeleid ten aanzien van de aangiften. Hij stelt: niet de rechters, maar de officieren zouden moeten worden vervangen. Titel van het artikel: ‘Zwijgen is zilver, wraken is goud. De tunnelvisie van het OM in het Wilders-proces’. Van harte aanbevolen.

Reactie achterlaten

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: