Toezeggingen van Philips van Bourgondië baten belastingplichtige niet

door JAdB op 16/12/2011

in Bestuursrecht, Rechtspraak

Post image for Toezeggingen van Philips van Bourgondië baten belastingplichtige niet

Wat doe je als je eigenaar bent van 75 ha buitendijks gelegen grond en je krijgt een belastingaanslag van het waterschap? Je beroepen op het vertrouwensbeginsel natuurlijk! Normaliter beroept men zich dan op een toezegging van de een of de andere ambtenaar, maar deze zaak is wat dat betreft uniek.  De belastingplichtige beriep zich namelijk op een uit 1458 daterende toezegging van Philips van Bourgondië, dat door hem en zijn nazaten geen belasting zal worden opgelegd aan de toenmalige inwoners van diens woonplaats en hun nakomelingen.

De vraag die het hof moest beantwoorden, was of deze toezegging het waterschap kon binden. Dat is namelijk het eerste vereiste voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel: om ten opzichte van een bestuursorgaan rechten te kunnen ontlenen aan een vertrouwenwekkende gedraging, moet die gedraging kunnen worden toegerekend aan dat bestuursorgaan.  Volgens het hof is daarvan geen sprake,

aangezien noch is gesteld noch aannemelijk geworden dat het waterschap is aan te merken als een nazaat of rechtsopvolger onder algemene titel van Philips van Bourgondië. In dit verband kan ook niet worden staande gehouden dat door het waterschap een in rechte te honoreren vertrouwen zou zijn gewekt dat het zich aan die toezegging zou houden.

Je kan ook nergens meer van op aan tegenwoordig!

1 gesc 16/12/2011 om 13:56

Zal de opvolger van Philips,Karel de Stoute, het op zijn geweten hebben dat niet duidelijk is gecommuniceerd met het waterschap om de toezegging vast te leggen in een keur? Waar moet het heen met de rechtszekerheid als men wat betreft communicatie er zo met de pet naar gooit?

2 ROVE 16/12/2011 om 14:04

Was een fax of e-maitje destijds misschien teveel gevraagd? Dat had een hoop problemen kunnen voorkomen.

3 JAdB 16/12/2011 om 14:06

Philips was volgens mij te druk met het onderhouden van zijn dertig (!) maitresses om de waterschappen (die al in de 12e eeuw schijnen te hebben bestaan) deze vrijstelling te laten bekrachtigen.

4 ROVE 16/12/2011 om 15:51

Dat werpt gelijk een heel ander licht op de toezegging dat door hem en zijn nazaten geen belasting zou worden geheven; die kring van nazaten zou wel eens groter kunnen zijn dan mag worden verwacht.

5 JAdB 16/12/2011 om 16:29

Inderdaad, niet uitgesloten is dat de heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Rivierenland een nazaat is van Philips.

6 Henk 18/12/2011 om 15:21

Waarom houden rechters zich hier mee bezig? Die griffierechten kunnen best omhoog

Vorige post:

Volgende post: