translate.google.com

door TdB op 09/04/2010

in België

Post image for translate.google.com

Vandaag viel mijn oog op het nieuwsbericht dat een Belgische rechter een verzoekschrift nietig heeft verklaard omdat daar Engelstalige termen als ‘blog’ in voorkomen. Dit geheel in strijd met de Belgische taalwetten, i.c. de Taalwet Gerechtszaken uit 1935. Interessant daarbij is dat Google zelf dit argument heeft aangedragen. M.i. verwonderlijk voor een organisatie die zowel blogdiensten als vertaaldiensten aanbiedt.

Door mijn stille liefde voor het Belgische recht, ben ik eens kort in de materie gedoken. Artt. 1-2bis bepalen dat procedures in de verschillende taalgebieden alleen in de respectievelijke talen gevoerd  worden. Omdat Brussel tweetalig is, moest daarvoor een oplossing gevonden worden. Op grond van art. 4 moeten akten tot inleiding van het geding in de taal van de gedaagde gesteld worden. Geheel conform het territoriale stelsel van de Belgische taalwetten, wordt de taal van de gedaagde niet persoonlijk, maar territoriaal vastgesteld, waarbij Brussel heel handig wordt opengelaten. De procedure wordt vervolgens in die taal voortgezet, tenzij de verweerder zich daar voor alle excepties en gronden tegen verzet. Verder kan ex art. 7 in het algemeen gezamenlijk afgesproken worden dat de procedure in een andere taal wordt voortgezet, met verwijzing naar een rechtbank in het desbetreffende taalgebied. Ook Belgisch procederen kan je leren.

In tegenstelling tot wat men in de Randstad doorgaans gelooft, is Nederland ook meertalig. Net als België kent Nederland taalwetten die het gebruik van het Fries reguleren. De Wet gebruik Fries in het rechtsverkeer klinkt mij als een geschikt equivalent van de Taalwet Gerechtszaken. Hierin is bepaald – ten aanzien van civiele procedures – dat bijvoorbeeld alle processtukken bij een procedure aanhangig bij een Friese rechtbank in het Frysk mogen. Uitzondering hierop is de dagvaarding zelf, doch verzoekschriften worden niet genoemd. Om onze lezers dit weekend een juridisch probleem mee geven: wat gebeurt er als een conclusie van antwoord in het Fries is genomen bij de rechtbank Leeuwarden waarin zowel een bevoegdheidsverweer als een verweer ten gronde is opgenomen. De rechtbank kent het bevoegdheidsverweer toe en verwijst naar – zeg – de rechtbank Maastricht. Het geding wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevindt. Is er nog geldig geantwoord?

Suggestie: verwijzingen naar http://translate.google.com lijken mij in ieder geval niet correct.

1 rob 18/02/2015 om 21:16

de belgische belastingdienst eist 9000 euro van mij in een nederlandstalige brief.ik ben het daar niet mee eens.
als enige ontsnapping krijg ik klacht indienen bij rechtbank namen.
dat deed ik in het nederlands,maar dat accepteert die rechtbank.
ze wil dat ik alles vertaal in het frans inclusief de brief van hun eigen belastingdienst .
ik vind dat dat niet kan
wat vind u

Vorige post:

Volgende post: