Troonsafstand II

door WVDB op 03/07/2013

in België

Volgens uitermate hardnekkige geruchten zal Albert van België, Koning Albert II, om 18u00 zijn troonsafstand aankondigen.
Waar het huis van Oranje, die overigens nog steeds “voor altyd uyt alle magt of gezag in België uitgesloten zijn” volgens het decreet nr. 5 van 24 november 1830, voorging, volgt nu neef Albert (via de grootmoeder van zijn moeder, Astrid van Zweden, afstammeling van Willem I).

Bij stilzwijgen van de Grondwet, die niet voorziet in de hypothese van afstand, en slechts een gebrekkig precedent – Leopold III, koningskwestie – zal de juridische procedure wellicht geleend worden van de noorderburen. Dat de akte van afstand door de regering moet worden gesteund, en getekend, lijkt logisch. Het is immers een politieke daad bij uitstek.  Prins Filip is de eerste troonopvolger. Luidens art. 91 GW zal hij de eed afleggen voor de Verenigde Kamers. En dus niet, zoals de Nederlandse Kamerleden in zijn handen, zoals hierover bericht werd op dit blog. De eed voor de Kamers vestigt het constitutioneel karakter van de monarchie, en maakt de erfopvolging niet automatisch: the King is dead, lon live the King, should he accept by taking the oath.

Overigens, het storm(pje) over het vaderschap van Delphine Boël, zie bijvoorbeeld dit bericht, krijgt iets meer juridisch houvast, althans wat de procedurele kant betreft. Onontvankelijkheid, beoordeeld bij het inleiden van de zaak, op grond van de onschendbaarheid van de persoon van Koning (art. 88 GW), zal – in de toekomst – minder een rol spelen.

Dra meer, of volg het live.

en hier de tekst van de toespraak.

 

 

Vorige post:

Volgende post: