Trump en Hamilton

door JAdB op 11/11/2016

in Buitenland

Post image for Trump en Hamilton

Dit blog heeft een innige band met Amerika. Het is ooit opgericht ten behoeve van de bespreking van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de bespreking van alle Federalist Papers is een langlopend project. Deze thema’s komen samen in de verkiezing van Trump als president van de Verengide Staten; zij mag hier dan ook niet onbesproken blijven.

In het eerste Federalist Paper waarschuwt Hamilton voor populisme:

It will be forgotten, on the one hand, that jealousy is the usual concomitant of love, and that the noble enthusiasm of liberty is apt to be infected with a spirit of narrow and illiberal distrust. On the other hand, it will be equally forgotten that the vigor of government is essential to the security of liberty; that, in the contemplation of a sound and well-informed judgment, their interest can never be separated; and that a dangerous ambition more often lurks behind the specious mask of zeal for the rights of the people than under the forbidden appearance of zeal for the firmness and efficiency of government. History will teach us that the former has been found a much more certain road to the introduction of despotism than the latter, and that of those men who have overturned the liberties of republics, the greatest number have begun their career by paying an obsequious court to the people; commencing demagogues, and ending tyrants.

Hamilton stelt dus: vrijheid en (overheids)dwang zijn niet altijd elkaars tegenpolen, de laatste kan nodig zijn voor verwezenlijking van het eerste. Voor degenen die sterke nadruk leggen op de individuele vrijheid door invloed van de overheid af te wijzen moet men waken. Dergelijk populisme kan eindigen in tirannie. Hamilton doet daarom een beroep op de ratio: vaar niet blind op mooipraterij maar baseer je steeds op argumenten: laat je stem niet beïnvloeden door “any impressions other than those which may result from the evidence of truth.” Ziedaar de noodzaak van de overige 84 Federalist Papers: zij dienen om het volk argumenten te geven op basis waarvan zij kunnen stemmen vóór de voorgestelde grondwet.

Die grondwet had overigens ook expliciet de bedoeling om populisme tegen te gaan door directe invloed van het volk op bestuur en wetgeving te beperken, bijvoorbeeld door middel van de introductie van indirecte verkiezingen. De president wordt immers niet direct gekozen door het volk, maar door per staat verkozen kiesmannen. In het eerste stuk over de Federalist Papers op dit blog merkte FTG daar de ironie van op:

De Amerikanen zien hun land als de grootste democratie op aarde. Dat is mischien ook wel zo, in die zin dat een veel groter aantal ambtsdragers gekozen wordt door het volk dan in veel andere landen het geval is. Zij zien hun grondwet als de bron van hun democratie. Het is dan ook tot op zekere hoogte ironisch dat hun grondwet is opgesteld met mede de bedoeling de directe invloed van het volk op het bestuur en wetgeving te verkleinen.

Er zit dan ook iets paradoxaals aan de stellingen van Hamilton. Enerzijds verwacht hij dat de ratio van het volk uitkomst biedt tegen populisme, anderzijds begrijpen hij en de opstellers van de grondwet dat dat een verloren strijd is, om welke reden de invloed van het volk op bestuur en wetgeving beperkt moet worden.

Dat de ratio niet opgewassen is tegen populisten, toont de verkiezing van Trump aan. Wat te denken van het plan om de Obamacare in te trekken en “to replace it with something great”? Of van de volgende stelling (weliswaar uit 2012): “The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.”? Trump heeft wel plannen, maar geen argumenten. Rationeel gezien is er geen reden om op hem te stemmen. Toch hebben velen dat gedaan. Zijn belofte van gouden bergen (Make America great again!) kreeg veel kracht door zijn imago van onconventionele buitenstaander. Ratio speelde daarbij geen rol.

Na 8 november 2016 kan dan ook definitief de conclusie worden getrokken dat de Amerikaanse grondwet in zijn opzet om populisme tegen te gaan niet is geslaagd.

 

1 Yoeri Roosendaal 11/11/2016 om 16:36

Nou, misschien moeten we, voordat we die laatste conclusie trekken, even afwachten wat de electors op 19 december gaan doen. Strikt genomen hebben ze een vrij mandaat. Ze hoeven niet op Trump te stemmen als hun ratio ingeeft dat dat geen goed idee is. De kans is natuurlijk exteem klein dat Clinton zo alsnog een meerderheid haalt, maar conform het stelsel van Hamilton is het wel mogelijk.

Vorige post:

Volgende post: