Tweede Kamerlid Irrgang traineert wetsvoorstel-Halsema

door Redactie op 27/02/2011

in Haagse vierkante kilometer

“Ik kan concluderen dat senatoren de boel traineren”.

Tweede Kamerlid van de Socialistische Partij Ewout Irrgang kan er maar geen genoeg van krijgen. Afgelopen dinsdag beschuldigde hij opnieuw het hoogedel senatoriaal genootschap dat resideert aan het Binnenhof 22 van bewuste vertragingstactieken.  Met evident kwade bedoelingen zouden vooral de grijsgelokte baantjesjagers van VVD, CDA en PvdA weigeren een wetsvoorstel, waarin een door Irrgang uitgedacht amendement inzake beperking van het aantal bestuursfuncties of commissariaten is verwerkt, te behandelen en in stemming te brengen. Argumenten ter staving van zijn boude beschuldiging heeft Irrgang tot op heden niet aangevoerd, behalve dan het aartspopulistische argument dat een meerderheid van de Tweede Kamer zijn bescheiden mening deelt (alsof daarover gestemd is!). Op dit blog is Irrgangs misslag – zijn Irr-gang zogezegd – reeds aan de kaak gesteld en zelfs de anders zo terughoudende voorzitter van de Senaat heeft zich in de discussie gemengd.

Maar hoe zuiver op de graat is Ewout Irrgang zelf eigenlijk? Feit is dat het initiatiefwetsvoorstel-Halsema ter invoering van een beperkte vorm van constitutionele toetsing in tweede lezing al maanden ligt te verstoffen. Volgens Irrgangs eigen onbevlekte logica is hij zelf daar de hoofdschuldige aan. Natuurlijk zal hij zich verweren met het argument dat de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken al sinds oktober wacht op een reactie van de (vertrokken) initiatiefneemster op het toentertijd uitgebrachte commissieverslag. Als Irrgang in een uiterst vileine bui is, zal hij zelfs naar voren brengen dat hij niet eens lid of zelfs maar plaatsvervangend lid van genoemde commissie is. Schandelijke nonsens. Om met Irrgangs eigen woorden (Volkskrant 16 februari 2011) te spreken: dat is een formeel smoesje. Irrgang had allang kunnen aandringen op plenaire behandeling.

Overigens is de hele vertragingsoperatie natuurlijk niet alleen door Irrgang uitgedokterd. Het is één groot complot, gesmeed door de SP-fractie. Feit is namelijk dat de SP-fractie in de Eerste Kamer bij de eerste lezing van het voorstel-Halsema verwoede pogingen tot sabotage heeft gedaan. De fractie zat helemaal niet op constitutionele toetsing te wachten. Zij had ‘met enige zorg kennis genomen van dit wetsvoorstel’. Er zou sprake zijn van een ‘mogelijke breuk met het huidige functioneren van de parlementaire democratie’ en van een voorstel dat afbreuk doet ‘aan onze representatieve democratie’. Het gevolg van deze welbewuste tegenwerking, bestaande uit het stellen van dezelfde vragen als in de Tweede Kamer, was dat het voorstel pas bijna vier jaar na het uitbrengen van het voorlopig verslag plenair behandeld werd. Werkelijk onacceptabel. Drijvende kracht achter de SP-oppositie in de Senaat was destijds Ronald van Raak. Een waar treffen we dit heerschap tegenwoordig aan? Juist, in de Tweede Kamer. Need I say more.

Natuurlijk is het mogelijk ook de andere 135 Tweede Kamerleden deze evidente tegenwerking van het meest fundamentele initiatiefwetsvoorstel van de afgelopen tien jaar aan te wrijven. Maar wie anderen de maat neemt, zijn pot en ketel zullen het eerst gemeten worden. Het gedrag van Irrgang is apert ongrondwettig, ook ondemocratisch en sowieso onbehoorlijk.

Bert van der Linde (deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven)

Vorige post:

Volgende post: