Universele verklaring voor de rechten van de mens

door GB op 09/02/2009

in Grondrechten

Afgelopen woensdag 10 december was het 60 jaar geleden dat de Universele verklaring voor de rechten van de mens werd aanvaard door de Verenigde Naties. Een mijlpaal in de geschiedenis, enerzijds omdat naties het eens werden, en anderzijds vanwege de inhoud van het statement. Sindsdien is de mensenrechtensituatie niet voor alle wereldbewoners veranderd, laat staan verbeterd. Voor mij als mens en burger van een samenleving een reden om deze mensenrechten, die destijds van belang werden geacht, en die daarna ook nog werden hernomen in het Verdrag van Rome steeds voorop te stellen bij het evalueren van welke situatie dan ook ter wereld. Daarom ben ik ook lid van Amnesty International. Voor mij als bestuursrechtjurist is deze verklaring een belangrijk uitgangspunt bij het beoordelen van juridische geschilpunten, hoe klein de impact op de uitkomst van de beoordeling in concreto ook moge zijn.

Dit is wat de VN er zelf over zegt:

“On 10 December, Human Rights Day, the Secretary-General launched a year-long campaign in which all parts of the United Nations family are taking part in the lead up to the 60th birthday of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) on Human Rights Day 2008.

With more than 360 language versions to help them, UN organizations around the globe are using the year to focus on helping people everywhere to learn about their human rights. The UDHR was the first international recognition that all human beings have fundamental rights and freedoms and it continues to be a living and relevant document today.

The theme of the campaign, “Dignity and justice for all of us,” reinforces the vision of the Declaration as a commitment to universal dignity and justice and not something that should be viewed as a luxury or a wish-list.”

Zie http://www.un.org/events/humanrights/udhr60/

De VN ziet dus het uitdragen van de visie die uit de Verklaring spreekt als belangrijk punt. Wij als juristen zijn degenen die die visie en de uitgangspunten van de Verklaring kunnen dragen en mijns inziens ook moeten uitdragen. Deze uitgangspunten of beginselen vormen het skelet van de internationale rechtsorde, en daarmee ook van onze nationale rechtsorde.

Zit je op Hyves, dan heb je vast wel de oproep gezien van Vlammen voor de vrijheid. Ik doe mee, jullie ook?

Adrienne de Moor-van Vugt

Vorige post:

Volgende post: