Update bij update ministerraad 19 en 20 februari 2010

door LD op 21/02/2010

in Haagse vierkante kilometer

Misschien dat het eigenlijk niemand meer interesseert, maar voorafgaand aan de discussie over het voortbestaan van het kabinet-Balkenende IV namen de verzamelde ministers nog de ‘gewone’ agenda van de ministerraad door. Het leverde een aantal besluiten op dat nog wel het vermelden waard is. Zo stemde de ministerraad in met een ‘wettelijke maatregel‘ – nadere lezing leert dat het om een AMvB gaat – om misleiding met SMS-diensten aan te pakken. Ouders met puberende kinderen zullen de problematiek herkennen: je geeft je kroost tien euro beltegoed en vervolgens gebeuren er twee dingen: de kids lachen je vierkant uit omdat ze het bedrag veel te laag vinden (zie casus Joran van der Sloot), en binnen de kortste keren zijn de tien euro verbruikt als gevolg van een duur ringtone-abonnement dat zichzelf presenteerde als een eenmalige dienst. Het kabinet neemt nu maatregelen tegen deze praktijken (d.w.z. tegen het misbruik, niet tegen het uitlachen – ouders blijven op zelfregulering aangewezen). Binnenkort zal bovendien een tweede pakket maatregelen aan de Tweede Kamer worden gezonden.

De ministerraad hoopt verder door een wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke  stoffen een lastenverlichting van 20 miljoen euro te realiseren. Een wijziging van het Activiteitenbesluit, waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer voor 3.600 inrichtingen zal komen te vervallen, moet zelfs een lastenverlichting van 30 miljoen euro opleveren. En nu we het toch over miljoenen hebben: de ministerraad heeft ermee ingestemd een bedrag van 17,45 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een Institute for Global Justice (IGJ). Het is bedoeling dat dit instituut een ‘innovatief kennisinstituut van wereldformaat’ wordt, dat zich bezighoudt met recht, vrede, veiligheid en ontwikkeling.

Ten slotte enig verrassend nieuws. Blijkens de persberichten heeft de ministerraad tóch ingestemd met een nieuwe missie in Afghanistan: drs. R.J. van Vollenhoven wordt voorgedragen voor benoeming tot Nederlands ambassadeur te Kaboel.

Vorige post:

Volgende post: